2310 966100

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Σπουδές
1985 έως 1990 γυμνάσιο -λύκειο Νεας Τρίγλιας Χαλκιδικής.
1990 έως 1997 ιατρική σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1998 έως 1999 υπηρεσία υπαίθρου αγροτικό ιατρείο Αρναίας Χαλκιδικής
1999 έως 2001 στρατιωτική θητεία
2001 έως 2006 ειδικότητα στην εσωτερική παθολογία Θεσσαλονίκη

Επαγγελματική πορεία
2006 έως σήμερα ιδιωτικό ιατρείο Κάρολου Ντηλ 6 Θεσσαλονίκη

2008 έως 2013 επιστημονικά υπεύθυνος  παθολογικού τμήματος κλινικής EUROMEDICA Κεντρικής  κλινικής
Θεσσαλονίκης

2013 έως 2021 έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης παθολογικού τμήματος κλινικής EUROMEDICA Κυανούς  Σταυρός  Θεσσαλονίκης

Ιανουάριος 2021 έως  Μάρτιος  2022  επιστημονικά υπεύθυνος παθολογικού τμήματος κλινικής EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης