2310 966100

Χαρτογράφηση - βιοψία θυρεοειδή αδένα & τραχήλου με υπερηχογραφική καθοδήγηση

Η χαρτογράφηση του θυρεοειδή αδένα και του τραχήλου αποτελεί μια προεγχειρητική εξέταση προκειμένου να βοηθηθεί και να καθοδηγηθεί ο χειρουργός στην ανίχνευση και αφαίρεση μονήρων ή και πολλαπλών παθολογικά διηθημένων λεμφαδένων στην περιοχή του τραχήλου.

Επίσης, μπορεί να προσδιοριστεί η ύπαρξη ύποπτων όζων στον θυρεοειδή αδένα, η ανατομική τους θέση και ο αριθμός τους.

Κατόπιν ανάδειξης των ύποπτων αλλοιώσεων στον θυρεοειδή αδένα και στον τράχηλο, ο ακτινολόγος τις αποτυπώνει σε ειδικό σχεδιάγραμμα χρησιμοποιώντας σταθερά οδηγά σημεία υπό την καθοδήγηση  των υπερήχων.

Με αυτόν τον τρόπο δίνει στον χειρουργό όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ποιοι και πόσοι λεμφαδένες είναι διηθημένοι καθώς και την ακριβή θέση των όζων στον αδένα, ούτως ώστε να γίνει στοχευμένα και γρήγορα η εύρεση και η αφαίρεση αυτών, μειώνοντας τον χρόνο της χειρουργικής επέμβασης και τον χρόνο αποθεραπείας.

Η ανάδειξη μέσω της Χαρτογραφημένης αποτύπωσης τόσο των ύποπτων λεμφαδένων στην περιοχή του τραχήλου όσο και των όζων στον θυρεοειδή αδένα οδηγεί στον πληρέστερο χειρουργικό σχεδιασμό και την ορθότερη αντιμετώπιση.

*Αναστασία Αυγουστή, Ακτινολόγος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του τμήματος του Εργαστηρίου Υπερήχων της κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης.

arrow-icon

Θυρεοειδής αδένας: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτόν

Ενδείξεις για αμυγδαλεκτομή

arrow-icon