2310 966100
ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Το Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός απαρτίζεται από χειρουργούς και νοσηλευτικό προσωπικό εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση όλων των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων που χρειάζονται χειρουργική επέμβαση.

ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Θυρεοειδής Αδένας

Ο θυρεοειδής αδένας χρήζει χειρουργικής παρέμβασης σε ορισμένες καλοήθεις παθήσεις όπως η πολυοζώδης βρογχοκήλη και η τοξική βρογχοκήλη και όλες οι κακοήθειές του.  Η χειρουργική των παραπάνω παθήσεων περιλαμβάνει την ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή (τομή 2 εκατοστών), την διαστοματική θυρεοειδεκτομή (χωρίς ουλή) μέχρι τις σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις θυρεοειδεκτομής και λεμφαδενικού καθαρισμού του τραχήλου, που όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις διενεργούνται με γνώμονα την ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση. Η πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών ελαχιστοποιείται, διότι η χειρουργική ομάδα διαθέτει όλη την γκάμα των πιο σύγχρονων διεγχειρητικών βοηθημάτων όπως την νευροπαρακολούθηση για διαφύλαξη του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (που είναι υπεύθυνο για την φώνηση) και την τεχνική του αυτοφθορισμού για την διαφύλαξη των παραθυρεοειδών αδένων. Ο ασθενής 2-3 ώρες μετά το χειρουργείο επανέρχεται στη φυσιολογική δραστηριότητα και την επόμενη ημέρα λαμβάνει εξιτήριο.

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

Παραθυρεοειδείς Αδένες

Οι συχνότερες παθήσεις των παραθυρεοειδών αδένων που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση είναι τα αδένωματα και η υπερπλασία. Η δυσκολία σε αυτή την χειρουργική έγκειται στην εντόπιση των παθολογικών παραθυρεοειδών. Η χειρουργική ομάδα διαθέτει όλα τα χειρουργικά βοηθήματα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οριστικής θεραπείας του ασθενούς. Μεταξύ άλλων ο διεγχειρητικός υπέρηχος, το διεγχειρητικό σπινθηρογράφημα, η διεγχειρητική ταχεία μέτρηση παραθορμόνης και η ταχεία βιοψία. Ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την ίδια ή την επομένη ημέρα του χειρουργείου.

Επινεφρίδια

Οι παθήσεις των επινεφριδίων διακρίνονται στις καλοήθεις όπως τα αδενώματα μερικά εκ των οποίων όπως το φαιοχρωμοκύττωμα απαιτούν αυστηρή εξειδίκευση για να αντιμετωπιστούν ανεπίπλοκα και στις κακοήθεις. Η ομάδα χειρουργικής ενδοκρινών αδένων αντιμετωπίζει το σύνολο των παθήσεων των επινεφριδίων με την λαπαροσκοπική τεχνική. Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο 1 ή 2 ημέρες μετά το χειρουργείο.

Άλλοι ενδοκρινικοί όγκοι

Σπανιότερες παθήσεις των ενδοκρινών αδένων που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση είναι αυτές του παγκρέατος. Οι χειρουργικές τεχνικές που απαιτούνται είναι οι εκτομές τμημάτων του παγκρέατος και η εκπυρήνιση. Η χειρουργική ομάδα διαθέτει την εμπειρία και τα κατάλληλα χειρουργικά βοηθήματα ώστε αυτού του είδους οι επεμβάσεις να διενεργούνται λαπαροσκοπικά. Ο χρόνος παραμονής στην κλινική διαφέρει από τη χειρουργική τεχνική που επιλέχθηκε και συνήθως διαρκεί 1-5 ημέρες.

Στις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων που ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση συγκαταλέγονται και αυτές των ωοθηκών. Η χειρουργική ομάδα αντιμετωπίζει το σύνολο των παθήσεων των ωοθηκών με την λαπαροσκοπική μέθοδο. Οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο την 1η μετεγχειρητική ημέρα.

Μια ξεχωριστή κατηγορία χειρουργικών επεμβάσεων που αφορούν τους ενδοκρινείς αδένες είναι οι επανεπεμβάσεις. Οι συχνότερες επανεπεμβάσεις αφορούν τον θυρεοειδή αδένα και τους παραθυρεοειδείς αδένες. Κοινό χαρακτηριστικών αυτών των επεμβάσεων θεωρείται η δυσκολία χειρισμών σε ένα χειρουργικό πεδίο που δεν διακρίνονται καλά τα ανατομικά στοιχεία και η αυξημένη πιθανότητα διεγχειρητικών επιπλοκών. Η χειρουργική ομάδα των ενδοκρινών της κλινικής διενεργεί πάνω από 300 τέτοιου είδους επεμβάσεις τον χρόνο, η επιτυχημένη έκβαση των οποίων εξαρτάται από την δεδομένη εμπειρία των χειρουργών.

ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ