2310 966100
Χειρουργικό τμήμα της κλινικής Euromedica Kυανούς Σταυρός
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Τόσο η εξέλιξη του τεχνολογικού εξοπλισμού της λαπαροσκοπικής χειρουργικής όσο και η απόκτηση εμπειρίας από πλευράς των χειρουργών, επιτρέπουν την πραγματοποίηση όλο και πιο πολύπλοκων επεμβάσεων λαπαροσκοπικά. Ενδεικτικά παθήσεις του οισοφάγου και του στομάχου, οι οποίες αντιμετωπίζονται σήμερα λαπαροσκοπικά είναι οι παρακάτω:

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΣΤΟΜΑΧΟΥ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Αποτελεί πάθηση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, κατά την οποία ο μυς αυτός δεν χαλαρώνει κατά την κατάποση, ώστε να επιτρέπει τη δίοδο της τροφής από τον οισοφάγο στο στομάχι. Το κύριο σύμπτωμα είναι η δυσφαγία.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της αχαλασίας του οισοφάγου περιλαμβάνει τη διατομή του παθολογικού οισοφαγικού σφιγκτήρα (ορομυοτομή κατά Heller), η οποία συμπληρώνεται συνήθως με τη δημιουργία μίας πρόσθιας «βαλβίδας» από τμήμα του στομάχου (θολοπλαστικήDor) με σκοπό την αποφυγή γαστροοισοφαγικής παλινδρόμισης. Η ανακούφιση από τα συμπτώματα είναι συνήθως άμεση.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΣΤΟΜΑΧΟΥ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης – διαφραγματοκήλης

Η πάθηση αυτή οφείλεται στη μεγέθυνση της φυσικής οπής, μέσα από την οποία ο οισοφάγος εισέρχεται από τον θώρακα στην κοιλία. Η διεύρυνση αυτής της οπής έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση του βαλβιδικού μηχανισμού, ο οποίος αποτρέπει τη παλινδρόμηση του όξινου περιεχομένου του στομάχου στον οισοφάγο, καθώς και τη μετατόπιση του ίδιου του στομάχου μέσα στο θώρακα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν οπισθοστερνικό καύσος, αναγωγές, χρόνιο βήχα κλπ.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της πάθησης αυτής περιλαμβάνει την ανάταξη του κοιλιακού οισοφάγου και του στομάχου στην περιτοναϊκή κοιλότητα, τη σμίκρυνση της οπής του διαφράγματος (συρραφή των σκελών του διαφράγματος) καθώς και την δημιουργίας ενός νέου βαλβιδικού μηχανισμού με την περιέλιξη του θόλου του στομάχου γύρω από τον οισοφάγο κατά 360ο (θολοπλαστική Nissen) ή 270ο (θολοπλαστική Toupet).

Λαπαροσκοπική συρραφή πεπτικού έλκους

Η διάτρηση του πεπτικού έλκους αποτελεί μία επείγουσα κατάσταση, κατά την οποία το έλκος «τρυπάει» το τοίχωμα του στομάχου ή του 12δακτύλου, με αποτέλεσμα να προκαλείται βαριά περιτονίτιδα. Ευτυχώς, η συχνότητα της στην εποχή μας έχει μειωθεί δραματικά λόγω των νέων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του έλκους. Η διάτρηση του έλκους αντιμετωπίζεται λαπαροσκοπικά με συρραφή του καθώς και τοποθέτηση εμβαλώματος επιπλόου.

Λαπαροσκοπική αφαίρεση καλοήθων όγκων του στομάχου

Καλοήθεις όγκοι του στομάχου, οι οποίοι δεν απαιτούν ογκολογική εκτομή, μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια λαπαροσκοπικά. Η αφαίρεση των όγκων αυτών μπορεί να γίνει είτε με εκπυρήνιση, οπότε διανοίγεται το τοίχωμα του στομάχου, αφαιρείται ο όγκος και στη συνέχεια συρράπτεται το τοίχωμα του στομάχου, είτε (σε μεγαλύτερους όγκους) αφαιρώντας τμήμα του στομάχου μαζί με τον όγκο (σφηνοειδής εκτομή). Αυτή γίνεται με τη χρήση ειδικών ενδοσκοπικών εργαλείων (ενδοσκοπικοί κοπρορράπτες).

Λαπαροσκοπική αφαίρεση κακοήθων όγκων του στομάχου (γαστρεκτομή – λεμφαδενικός καθαρισμός)

Η λαπαροσκοπική χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί και στην ογκολογική χειρουργική του στομάχου, προσφέροντας στον ασθενή τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής χωρίς να υπολείπεται σε ογκολογική επάρκεια σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική. Είναι δυνατή η διενέργεια λαπαροσκοπικά, τόσο υφολικής όσο και ολικής αφαίρεσης του στομάχου (γαστρεκτομή) σε συνδυασμό με αφαίρεση των λεμφαδένων κατά μήκος των μεγάλων αρτηριών γύρω από το στομάχι.

Στην υφολική γαστρεκτομή η συνέχεια του πεπτικού σωλήνα επιτυγχάνεται με αναστόμωση του επαπομείναντος στομάχου με το λεπτό έντερο (γαστροεντερο αναστόμωση) ενώ στην ολική γαστρεκτομή με αναστόμωση του οισοφάγου με το λεπτό έντερο (οισοφαγονηστιδική αναστόμωση). Η αφαίρεση του παρασκευάσματος του στομάχου γίνεται μέσω διεύρυνσης μίας από τις οπές που χρησιμοποιούνται για την λαπαροσκοπική παρασκευή του στομάχου. Η διατομή του 12δακτύλου καθώς και η διενέργεια των αναστομώσεων γίνεται με τη χρήση ενδοσκοπικών κοπρορραπτών.

Λαπαροσκοπική (θωρακοσκοπική) αφαίρεση κακοήθων όγκων του οισοφάγου

Η αφαίρεση κακοήθων όγκων του οισοφάγου απαιτεί διπλή προσπέλαση από την κοιλία και τον θώρακα. Και στην περίπτωση αυτή η ενδοσκοπική χειρουργική μπορεί να προσφέρει ογκολογική επάρκεια προσφέροντας ταυτόχρονα και τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου.

Στις επεμβάσεις αυτές προηγείται ο κοιλιακός χρόνος όπου παρασκευάζεται ο στόμαχος και αφαιρούνται οι λεμδαφένες γύρω από αυτόν, ενώ η επέμβαση ολοκληρώνεται με θωρακοσκοπική προσπέλαση, οπότε κινητοποιείται ο θωρακικός οισοφάγος, αφαιρούνται οι αντίστοιχοι λεμφαδένες, και ακολουθεί η αναστόμωση του στομάχου με τον οισοφάγο (οισοφαγογαστρεκτομή κατά Ivor-Lewis) στον θώρακα. Στην περίπτωση του απαιτείται ολική αφαίρεση του οισοφάγου, ο στόμαχος κινητοποιείται μέχρι τον τράχηλο όπου αναστομώνεται με τον φάρυγγα.