2310 966100
Χειρουργικό τμήμα της κλινικής Euromedica Kυανούς Σταυρός
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κατώτερου Πεπτικού

Όλες οι παθήσεις του κατώτερου πεπτικού σωλήνα, τόσο οι καλοήθεις όσο και οι κακοήθεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη λαπαροσκοπική μέθοδο.

Καλοήθεις παθήσεις παχέος εντέρου

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ

Η λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή είναι η επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπισή της οξείας σκωληκοειδίτιδας και αποτελεί την πιο συχνά διενεργούμενη επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Ιδιαίτερα σε νεαρές γυναίκες, η λαπαροσκοπική προσέγγιση επιτρέπει τη διαφορική διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας από παθήσειςτων έσω γεννητικών οργάνων (ωοηθήκες, σάλπιγγες), οι οποίες συχνά μπορεί να υποδύονται την κλινική εικόνα της οξείας σκωληκοειδίτιδας.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

Λαπαροσκοπική σιγμοειδεκτομή για εκκολπωμάτωση – εκκολπωματίτιδα

Οι επιπλοκές της εκκολπωμάτωσης (επανειλημμένα επεισόδια εκκολπωματίτιδας, αιμορραγία,στένωση) αποτελούν τη συχνότερη καλοήθη ένδειξη αφαίρεσης του σιγμοειδούς κόλου. Στην περίπτωση αυτή, επειδή δεν απαιτείται λεμφαδενεκτομή η παρασκευή γίνεται μακριά από τα μεγάλα αγγεία, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα αιμορραγίας ή κάκωσης νεύρων.

Λαπαροσκοπική ογκολογική χειρουργική παχέος εντέρου

Η λαπαροσκοπική χειρουργική κατώτερου πεπτικού μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε νεοπλάσματα του δεξιού τμήματος του παχέος εντέρου (δεξιά ημικολεκτομή), όσο και σε νεοπλάσματα του αριστερού κόλου (αριστερή ημικολεκτομή – σιγμοειδεκτομή) καθώς και του ορθού (χαμηλή πρόσθια εκτομή του ορθού – κοιλιοπερινεϊκή εκτομή του ορθού). Σημαντικό κριτήριο της επάρκειας της χειρουργικής επέμβασης στις περιπτώσεις αυτές είναι η διενέργεια επαρκούς λεμφαδενεκτομής, η οποία επιτυγχάνεται με την απολίνωση των τροφοφόρων αρτηριών στην έκφυσή τους.

Η λαπαροσκοπική προσπέλαση μέσω της μεγέθυνσης της εικόνας του εγχειρητικού πεδίου καθώς και την ψηφιακή επεξεργασία της επιτρέπει την παρασκευή των ιστών και την απολίνωση των αγγείων στην έκφυσή τους χωρίς κινητοποίηση του ίδιου του όγκου. Η αποκατάσταση της συνέχειας του εντερικού σωλήνα πραγματοποιείται συνήθως μέσα από επέκταση μίας από τις χειρουργικές οπές που χρησιμοποιούνται για τη λαπαροσκόπηση. Μέσα από την μικρή αυτή τομή εξωτερικεύεται και αφαιρείται ο όγκος