ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2310 966100

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Τι είναι η διαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος;

Εικόνα 1: Αρθρίτιδα του γόνατος, ιδανική για διαμερισματική αρθροπλαστική: υγιές έξω διαμέρισμα, ήπια αρθρίτιδα της επιγονατιδομηριαίας.

Μια τελείως διαφορετική προσέγγιση για την χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος, έρχεται να καθιερώσει η Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την διαμερισματική αρθροπλαστική, η οποία σε αντίθεση με την συνήθη ολική αρθροπλαστική του γόνατος, αφορά την αντικατάσταση μόνον του φθαρμένου τμήματος της άρθρωσης (Εικόνα 1), χωρίς να θυσιάζονται τα υπόλοιπα υγιή τμήματα του γόνατος (Εικόνα 2).

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ


Εικόνα 2: Αντικατάσταση μόνον του φθαρμένου τμήματος της άρθρωσης, με διατήρηση του υπόλοιπου υγιούς τμήματος με τους χιαστούς συνδέσμους (αριστερά). Αντικατάσταση όλης της άρθρωσης στην ολική αρθροπλαστική (δεξιά).

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

  • Μικρότερη τομή και χειρουργική προσπέλαση (Εικόνα 3),
  • Μικροτερης έκτασης οστεοτομίες – κοψίματα (Εικόνα 4),
  • Διατήρηση των υγιών τμημάτων του γόνατος, με μεγάλο πλεονέκτημα την διατήρηση των χιαστών συνδέσμων

Εικόνα 3: Περιορισμένης έκτασης τομή και προσπέλαση (αριστερά), σε σχέση με την ολικη αρθροπλαστική (δεξιά)

Εικόνα 4: Περιορισμένες οστεοτομίες μόνον στον φθαρμένο τμήμα της άρθρωσης (αριστερά) συγκριτικά με τις εκτεταμένες οστεοτομίες στην ολική αρθροπλαστική (δεξιά).

Τα ανωτέρω μεταφράζονται σε συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική ολική αρθροπλαστική:

  • ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο,
  • ελάχιστη ως μηδενική ανάγκη μετάγγισης αίματος
  • σχεδόν αμεση από την 2η μετεγχειρητική ημέρα βάδιση
  • ευκολότερο και ταχύτερο πρόγραμμα αποκατάστασης
  • μικρότερη πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών
  • μικρότερη παραμονλη στην Κλινική (κατά μέσον όρο 3 ημέρες).
  • αίσθηση του ασθενούς ότι δεν έχει τεχνητή άρθρωση, καθώς η διατήρηση των χιαστών συνδέσμων προσφέρει την κινηματική του φυσιολογικού γόνατος

Το αυξημενο σωματικό βάρος δεν αποτελεί πλέον περιοριστικό παράγοντα.

Αν και η αρχική ένδειξη της συγκεκριμένης επέμβασης αφορούσε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (55-65), πλέον εφαρμοζεται σε όλες τις ηλικίες.

Με βάση τις συγκεκριμένες ενδείξεις, έχει υπολογισθεί διεθνώς ότι περίπου το 50% των ασθενών που υποβάλονται σε ολική αρθροπλαστική του γόνατος, θα μπορούσαν να απολαύσουν τα ωφέλη της διαμερισματικής αρθροπλαστικής.

To Kέντρο Διαμερισματικής Αρθροπλαστικής Γόνατος της κλινικής Euromedica Kυανούς Σταυρός, χρησιμοποιεί τα νεώτερα και πιο εξελιγμένα παγκοσμίως μοντέλα διαμερισματικής αρθροπλαστικής, ενώ περιμένει με ενδιαφέρον να εξοπλισθεί με νεωτερες γενιές τεχνολογικής υποβοήθησης (robotic knee), καθώς οι μέχρι προσφάτως χρησιμοποιούμενες λύσεις δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα πολλαπλά σημεία ελέγχου που προσφέρουν ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η εμπειρία της χειρουργικής τέχνης (Εικόνα 5).


Εικόνα 5: Πολλαπλά σημεία ελέγχου για την άρτια τοποθέτηση της διαμερισματικής αρθροπλατικής, σύμφωνα με την τεχνική που χρησιμοποιούμε.

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ