2310 966100
Χειρουργικό τμήμα της κλινικής Euromedica Kυανούς Σταυρός
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Τομέας Χειρουργικών Ειδικοτήτων

Αγγειοχειρουργική
Γενική Χειρουργική
Νευροχειρουργική
Ορθοπαιδική
Ουρολογία
Ω.Ρ.Λ.
Θωρακοχειρουργικό
Γναθοπροσωπικό

Στο Αγγειοχειρουργικό τμήμα της Κλινικής «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – EUROMEDICA» Θεσσαλονίκης διενεργείται ένα μεγάλο εύρος τόσο της «κλασσικής – ανοικτής» αγγειοχειρουργικής τεχνικής όσο και των σύγχρονων ενδαγγειακών τεχνικών.

Οι συνεργάτες αγγειοχειρουργοί της κλινικής διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και διενεργούν με επιτυχία σχεδόν όλες τις επεμβάσεις με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές:

 • Επεμβάσεις για Περιφερική Αρτηριακή Νόσο
 • Καρωτιδική Στένωση
 • Οξέα αρτηριακά συμβάματα (εμβολές, θρομβώσεις)
 • Ανευρυσματική νόσο περιφερικών αγγείων και κοιλιακής αορτής
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών Διαβητικής Αγγειοπάθειας (Διαβητικό Πόδι)
 • Επεμβάσεις που αφορούν ασθενείς με ανάγκη Αιμοκάθαρσης (Αρτηριο-φλεβικές επικοινωνίες (fistula) και τοποθέτηση ειδικών Φλεβικών Καθετήρων Αιμοκάθαρσης).

Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούνται τόσο οι κλασικές τεχνικές όσο και οι ενδαγγειακές με χρήση Ενδαρτηριακών αεροθαλάμων (μπαλονάκια) και ενδοναρθήκων (stents). Οι τεχνικές αυτές (Αγγειοπλαστικής) χρησιμοποιούνται τόσο στις αρτηρίες των κάτω άκρων όσο και στις στενώσεις καρωτίδων και σπλαγχνικών αρτηριών, καθώς και στην ανευρυσματική νόσο.

Επίσης, στην Κλινική διενεργούνται επεμβάσεις που σχετίζονται με τις φλεβικές παθήσεις (Κιρσοί των κάτω άκρων και επιπλοκές τους), με χρήση εξελιγμένων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών Σαφηνεκτομής αλλά και Ενδαγγειακών τεχνικών (LASER ENDOVENOUS ABLATION ή και RADIOFREQUENCY VENOUS ABLATION) στο πλαίσιο ημερήσιας νοσηλείας.

Το Τμήμα Γενικής Χειρουργικής αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του χειρουργικού τομέα της κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός. Στελεχωμένο από έμπειρη χειρουργική και νοσηλευτική ομάδα και με την υποστήριξη μικροβιολογικού και απεικονιστικού εργαστηρίου και Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, καλύπτει τις ανάγκες τόσο επειγόντων περιστατικών σε 24ωρη βάση, όσο και προγραμματισμένων περιστατικών, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ιατρική φροντίδα των ασθενών που την εμπιστεύονται.

Με τη χρήση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (MIS), που αφορούν σε όλο το φάσμα της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής όπως:

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Το τμήμα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής της κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός, διακρίνεται για την άμεση αποκατάσταση της πάθησης, τον ελάχιστο χειρουργικό χρόνο και το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη επανάσταση της σύγχρονης χειρουργικής. Πρόκειται για μία τελείως διαφορετική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων της κοιλίας, σε αντίθεση με την κλασσική («ανοικτή») χειρουργική, που απαιτεί μεγάλες τομές στο κοιλιακό τοίχωμα.

Πώς πραγματοποιείται μία λαπαροσκοπική επέμβαση

Για τη διενέργεια οποιασδήποτε λαπαροσκοπικής επέμβασης απαιτείται η εμφύσηση της κοιλίας με διοξείδιο του άνθρακα (πνευμοπεριτόναιο) ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος εργασίας. Το αέριο αυτό αποβάλλεται πλήρως από τον οργανισμό του ασθενούς στο τέλος της επέμβασης. Με τη βοήθεια ενός συστήματος οπτικών ινών – επεξεργασίας εικόνας, η εικόνα που λαμβάνεται από το εσωτερικό της κοιλίας προβάλλεται μετά από επεξεργασία σε οθόνη εντός της χειρουργικής αίθουσας. Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται μέσω μικρών τομών, το μέγεθος των οποίων κυμαίνεται από 0,5 εκ. έως 1,5 εκ. Μέσα από τις μικρές αυτές τομές, εισέρχονται τα χειρουργικά εργαλεία, τα οποία σε αντίθεση με τα εργαλεία της ανοικτής χειρουργικής είναι λεπτότερα (0,5 – 1 εκ.), μακρύτερα, και επιτρέπουν τον χειρισμό τους εκτός του σώματος του ασθενούς.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Είναι προφανές ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική προκαλεί πολύ μικρότερης έκτασης τραύμα σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική. Επιπλέον, η μεγέθυνση και η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας από το εγχειρητικό πεδίο επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια χειρισμών από το χειρουργό με αποτέλεσμα πολύ μικρότερη απώλεια αίματος και τραυματισμό ιστών. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, σημαντικά μικρότερες ανάγκες σε παυσίπονα, ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και ταχύτερη επάνοδο στην καθημερινή κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα. Τέλος, οι μετεγχειρητικές επιπλοκές από το τραύμα, όπως διαπυήσεις, διαταραχές της επούλωσης (δύσμορφες ουλές), μετεγχειρητικές κήλες, είναι πολύ σπανιότερες σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική, καθώς και η πιθανότητα ανάπτυξης ενδοκοιλιακών συμφύσεων.

Ποιοι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε λαπαροσκοπική επέμβαση;

Πρακτικά όλοι οι ασθενείς που μπορούν να λάβουν γενική αναισθησία μπορούν να υποβληθούν σε λαπαροσκοπική επέμβαση. Εξαίρεση αποτελούν ίσως, ασθενείς με σοβαρή καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια, στους οποίους η εμφύσηση της περιτοναϊκής κοιλότητας με διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις. Επιπλέον, σε ασθενείς με προηγηθείσες επεμβάσεις στην περιτοναϊκή κοιλότητα, η ύπαρξη συμφύσεων μπορεί να καταστήσει δυσχερή τη διενέργεια λαπαροσκόπησης.

Τί σημαίνει «μετατροπή» της λαπαροσκοπικής επέμβασης σε ανοικτή επέμβαση

Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, στο οποίο η λαπαροσκοπική επέμβαση κρίνεται απαραίτητο να «μετατραπεί» σε ανοικτή επέμβαση. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από τη φύση της πάθησης, τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς, καθώς και την εμπειρία του χειρουργού. Οι κυριότερες αιτίες μετατροπής είναι η αδυναμία αναγνώρισης των απαραίτητων για την επέμβαση ανατομικών δομών, η ύπαρξη συμφύσεων, καθώς και η ύπαρξη διεγχειρητικών επιπλοκών (π.χ. αιμορραγίας) που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια λαπαροσκοπικά.

Ορισμένες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είναι:

 • Λαπαροσκοπική επέμβασης κήλης – Βουβωνοκήλη, Κοιλιοκήλη, Ομφαλοκήλη, Διαφραγματοκήλη, κτλ.
 • Λαπαροσκοπική Νεφρεκτομή
 • Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική
 • Λαπαροσκοπική Προστατεκτομή
 • Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή
 • Λαπαρασκοπική Χολοκυστεκτομή
 • Ερευνητική Λαπαροτομία
 • Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις παχέως εντέρου
Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων

Ορισμένες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είναι:

· Θυρεοειδεκτομή με συμπληρωματικό λεμφαδενικό καθαρισμό όπου είναι απαραίτητο

· Πολυζώδης βρογχοκήλη

· Παραθυρεοειδεκτομή

· Επινεφριδεκτομή

Χειρουργική Οισοφάγου & Στομάχου

Ορισμένες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είναι:

 • Διαφραγματοκήλη
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (αποτυχία συντηρητικής θεραπείας)
 • Εκκολπώματα οισοφάγου
 • Γαστροεντεροαναστομώσεις
Χειρουργική Πεπτικού

Ορισμένες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είναι:

 • Χολοκυστεκτομή
 • Καλοήθη νεοπλάσματα του ήπατος
 • Εντερεκτομές
Χειρουργική Ογκολογία

Στην Μονάδα Χειρουργικής Ογκολογίας της Euromedica Κυανούς Σταυρός αντιμετωπίζονται παθήσεις όπως:

 • νεοπλάσματα του γαστρεντερικού συστήματος (παχέος εντέρου και ορθού, στομάχου, παγκρέατος, ήπατος και χοληφόρων, οισοφάγου και λεπτού εντέρου)
 • ενδοκοιλιακά σαρκώματα και σαρκώματα μαλακών μορίων
 • νεοπλάσματα του μαστού
 • νεοπλάσματα που αναπτύσσονται στην κοιλιά, αλλά η πρωτοπαθής εστία τους είναι άλλη (π. χ. μελανώματα δέρματος μεταστατικά στην κοιλιά).

Ανάλογα με το στάδιο της νόσου και μετά από συζήτηση στο Ογκολογικό Συμβούλιο, τα παραπάνω αναφερθέντα νεοπλάσματα αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση, την οποία ακολουθεί χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία είτε με χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία εισαγωγής, οι οποίες ακολουθούνται από χειρουργική επέμβαση.

Μεταστατικά νεοπλάσματα στο ήπαρ μπορεί να αντιμετωπισθούν είτε με χειρουργική εκτομή των μεταστατικών εστιών είτε με καταστροφή τους κατά τη διάρκεια της εκτομής της πρωτοπαθούς εστίας.

Χειρουργική Μαστού

Στην κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός πραγματοποιούνται ενδεικτικά οι παρακάτω επεμβάσεις :

 • Βιοψίες λεμφαδένα φρουρού
 • Τμηματεκτομές
 • Μαστεκτομές
 • Επεμβάσεις Αποκατάστασης μετά από μαστεκτομές
Αποκατάσταση Κηλών

Ορισμένες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είναι:

 • Βουβωνοκήλη
 • Ομφαλοκήλη
 • Μετεγχειρητική κήλη
 • Κήλες μέσης γραμμής
 • Μηροκήλη
 • Αθλητική κήλη
Χειρουργική Πρωκτού

Ορισμένες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είναι:

 • Περιεδρικά συρίγγια
 • Αιμορροιδεκτομή
 • Κύστη κόκκυγος
Βαριατρική Χειρουργική

Στη Euromedica Κυανούς Σταυρός λειτουργεί εξειδικευμένο Τμήμα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Νοσογόνου Παχυσαρκίας & Μεταβολικών Διαταραχών, το οποίο διαθέτει έμπειρη ομάδα με επικεφαλής τον χειρουργό, Παναγιώτη Δεληβοριά.

Η Κλινική μας διαθέτει επιστημονική εξειδίκευση στον τομέα της βαριατρικής χειρουργικής και διενεργεί όλες τις σύγχρονες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με ασφάλεια και υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Οι επεμβάσεις βαριατρικής χειρουργικής που διενεργούμε:

 • Επιμήκης Γαστρεκτομή
 • Γαστρική Πτύχωση
 • Γαστρική Παράκαμψη
 • Μίνι Γαστρική Παράκαμψη
 • Γαστρικός Ασκός

Η επιλογή της επέμβασης σχετίζεται με την ηλικία, το φύλο, τη σοβαρότητα των συνοδών νοσημάτων, τη βαρύτητα της παχυσαρκίας και το είδος της, ενώ πραγματοποιείται πάντα κατόπιν διεξοδικής συζήτησης μεταξύ ιατρού και ασθενή, μέσα από την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Στο Νευροχειρουργικό Τμήμα της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός πραγματοποιείται ευρύ φάσμα νευροχειρουργικών επεμβάσεων από τους έμπειρους συνεργάτες ιατρούς, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Η Κλινική διαθέτει χειρουργικές αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και δύο σύγχρονα μικροσκόπια νέας γενιάς (τα οποία παρελήφθησαν στις 22 Μαρτίου 2021), ώστε να προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλότατων προδιαγραφών.

Τα νέα αυτά μικροσκόπια- το Leica Μ530 ΟΗΧ και το Leica Provido- φέρουν συστήματα συγχειρούργησης, τεχνολογίες τρισδιάστατης απεικόνισης, καθώς και έγχρωμης αγγειογραφίας επαυξημένης πραγματικότητας.

Τα δύο νέα μικροσκόπια είναι στη διάθεσή των νευροχειρουργών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση παθήσεων μέσω διενέργειας διαφόρων νευροχειρουργικών επεμβάσεωνόπως είναι οι:

 • Μικροδισκεκτομές
 • Πεταλεκτομές
 • Κυφοπλαστικές
 • Τοποθετήσεις βαλβίδας
 • Κρανιοανανατρήσεις-κρανιοτομίες
 • Σπονδυλοδεσίες
 • Εξαιρέσεις όγκων
 • Αντιμετώπιση ανευρισμάτων

Η Euromedica Κυανούς Σταυρός διαθέτει άρτια εξοπλισμένο και σύγχρονο Ορθοπαιδικό Τμήμα παρέχοντας υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία με έμπειρους και εξειδικευμένους Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς.

Πραγματοποιείται σειρά επεμβάσεων όπως:

 • Ρομποτική Ορθοπαιδική
 • Αρθροσκόπηση γόνατος – Μηνισκεκτομή, Πλαστική χιαστών συνδέσμων, Αστάθεια επιγονατίδας.
 • Αρθροσκόπηση ώμου – Ακρωμιοπλαστική, Συρραφή συνδέσμων και τενόντων
 • Αρθροσκόπηση ισχίου – Χονδροπλαστική, Υμενεκτομή
 • Αρθροσκόπηση αγκώνος, πηχεοκαρπικής
 • Ολική αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος και ώμου
 • Αναθεώρηση και αντικατάσταση αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος
 • Χειρουργική άκρου ποδιού και ποδοκνημικής – Θεραπεία βλαισού μεγάλου δακτύλου, Συρραφή αχίλλειου τένοντα
 • Διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα, ελύτρου και αφαίρεση γαγγλίου
 • Χειρουργική άκρας χειρός με μικροχειρουργική μέθοδο
 • Οστεοσύνθεση καταγμάτων του μυοσκελετικούς συστήματος
 • Αναίματακτη ανάταξη με χρήση C-Arm

Στο ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ της κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός πραγματοποιούνται τόσο επεμβάσεις ρουτίνας όσο και εξειδικευμένες επεμβάσεις χάρη στο άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και στους έμπειρους συνεργάτες ιατρούς.

Οι επεμβάσεις που διενεργούνται είναι:

 • Κυστεοσκόπηση
 • Τοποθέτηση και αφαίρεση pigtail
 • Βιοψία προστάτη, κύστεως, κτλ
 • Περιτομή- Βραχύς χαλινός
 • Λιθοτριψία (ενδοσκοπική, εξωσωματική)
 • Κιρσοκήλη (ανοιχτή, λαπαροσκοπική)
 • Υδροκήλη
 • Προστατεκτομή (ανοιχτή , διουρηθρική, λαπαροσκοπική)
 • Εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων
 • Ορχεκτομή και τοποθέτηση ενθέματος
 • Νεφρεκτομή (ανοιχτή, λαπαροσκοπική)
 • Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική

Στο Ω.Ρ.Λ. τμήμα της κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός πραγματοποιούνται με επιτυχία απλές διαγνωστικές εξετάσεις έως και περίπλοκες επεμβάσεις που αφορούν την περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου.

Πραγματοποιείται σειρά επεμβάσεων όπως:

 • Αδενοτομή-Αμυγδαλεκτόμη-Τυμπανοτομή
 • Αμεσοσκόπηση λάρυγγα, φάρυγγα, φωνητικών χορδών
 • Αφαίρεση ογκιδίων στόματος-βιοψία
 • Εκτομή σταφυλής
 • Αποκατάσταση ρινικού διαφράγματος-ρινοπλαστική
 • Αναβολεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή (αφαίρεση όγκου παρωτίδας, ολική παρωτιδεκτομή)
 • Ολική λαρυγγεκτομή
 • Τυμπανοπλαστική
 • Θυρεοειδεκτομή
 • Ωτοπλαστική