Παθολογικό Τμήμα - Εuromedica Κυανούς Σταυρός
2310 966100
Καρδιολογικό τμήμα
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Τμήματα Παθολογικών Ειδικοτήτων

Γαστρεντερολογικό– Ηπατολογικό
Παθολογικό – Υπερτασιολογικό –Διαβητολογικό
Καρδιολογικό
Νεφρολογικό
Πνευμονολογικό
Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση
Ρευματολογικό

Το Γαστρεντερολογικό και Ηπατολογικό Κέντρο της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας τα οποία, σε συνδυασμό με την εμπειρία των ιατρών, καθιστούν την Κλινική πρωτοποριακό κέντρο διάγνωσης και θεραπείας όλων των παθήσεων του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού, συμπεριλαμβανομένων των χοληφόρων και του παγκρέατος.

Διαγνωστικές Εξετάσεις:

 • Διαγνωστική, θεραπευτική και επείγουσα ενδοσκόπηση (γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, πολυπεκτομή)
 • Eνδοσκοπική υπερηχοτομογραφία(EUS)
 • Ενδοσκοπική Παλίνδρομος Χολάγγειο-Παγκρεατογραφία(ERCP)
 • Βιοψία ήπατος ή άλλων οργάνων
 • Έλεγχος χρόνιων ηπατίτιδων
 • Έλεγχος χρόνιων διαρροιών
 • Έλεγχος για ύπαρξη ελικοβακτηριδίου (δοκιμασία αναπνοής και αιματολογικός έλεγχος)
 • Μανομετρία οισοφάγου και ορθού

Επεμβάσεις:

 • Απολίνωση κιρσών οισοφάγου
 • Αιμόσταση αιμορραγούντων ελκών
 • Αφαίρεση πολυπόδων στομάχου – εντέρου
 • Τοποθέτηση «προσθέσεων» (stents) σε εκτενώμενα τμήματα χοληφόρων, παγκρέατος, οισοφάγου, εντέρου
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων από τον χοληδόχο πόρο
 • Ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού σωλήνα σίτισης (γαστροστομία)
 • Τοποθέτηση ενδογαστρικού μπαλονιού για τη θεραπεία της παχυσαρκίας

Το Παθολογικό τμήμα της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός με αντικείμενο την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων που εμπίπτουν σε όλους τους τομείς της παθολογίας, είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Όλες οι απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις κατά τη νοσηλεία των περιστατικών πραγματοποιούνται άμεσα στα αντίστοιχα εργαστήρια της κλινικής 24 ώρες το 24ωρο.

Στο Καρδιολογικό Τμήμα της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός προσφέρονται υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας των νοσημάτων της καρδιάς. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η εξέταση εξωτερικών καρδιολογικών ασθενών, προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών, παρακολούθηση και θεραπεία νοσηλευομένων, και διενέργεια αναίμακτων διαγνωστικών εξετάσεων και επεμβάσεων επεμβατικής καρδιολογίας.

Στο Νεφρολογικό Τμήμα της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός φιλοξενούνται περιστατικά που πάσχουν από νεφρολογικά προβλήματα με στόχο την προληπτική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς.

Επίσης στην Κλινική λειτουργούν και δύο υπερσύχρονες Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

Στο Πνευμονολογικό Τμήμα της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός αντιμετωπίζεται ευρύ φάσμα των προβλημάτων του αναπνευστικού συστήματος και διενεργούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας από εξειδικευμένους πνευμονολόγους.

Παθήσεις

 • Βρογχικό Άσθμα
 • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
 • Ca πνεύμονος
 • Διάμεση Πνευμονοπάθεια
 • Πνευμονία
 • Πνευμονική Εμβολή
 • Φυματίωση

Εξετάσεις

 • Σπιρομέτρηση – έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας
 • Αέρια αίματος
 • Επεμβατικός και μη επεμβατικός αερισμός
 • Βρογχοσκόπηση (βιοψία βρόγχων)
 • Παρακέντηση θώρακος για αφαίρεση πλευριτικού υγρού

Το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός καλύπτει τις ανάγκες παροχής φυσικοθεραπευτικής φροντίδας στους νοσηλευόμενους ασθενείς όλων των Τμημάτων της κλινικής .

Οι φυσικοθεραπευτές, που είναι κατανεμημένοι σε κάθε τμήμα, σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους ιατρούς των Τμημάτων και μετά από σχετική παραπομπή, αξιολογούν τους ασθενείς και εφαρμόζουν προγράμματα κινητικής και καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης σε όσους χρήζουν της σχετικής υποστήριξης. Τα προγράμματα φυσικοθεραπείας παρέχονται συστηματικά επί κλίνης, στο χώρο νοσηλείας των ασθενών, και για όσο διάστημα απαιτείται από την κατάσταση του ασθενούς.

Τεχνικές Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας εφαρμόζονται, από τους εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, σε όλους τους ασθενείς των χειρουργικών τμημάτων, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, για την αντιμετώπιση των επιπλοκών που προκύπτουν στην λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος και εκπαιδεύονται οι ασθενείς για την σωστή αναπνευστική λειτουργία. Αντίστοιχα προγράμματα αναπνευστικής αποκατάστασης εφαρμόζονται σε ασθενείς κάθε κλινικής, οι οποίοι, πρωτογενώς ή δευτερογενώς, παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Προγράμματα κινησιοθεραπείας και εξατομικευμένα πρωτόκολλα κινητικής αποκατάστασης εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς, που λόγω της κατάστασής τους ή της μακροχρόνιας νοσηλείας τους, παρουσιάζουν κινητικά ελλείμματα ή κινητικές διαταραχές. Η πρώιμη κινητοποίηση όλων των χειρουργικών περιστατικών και κυρίως των ορθοπαιδικών ασθενών, συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των διαταραχών και τη δραστική μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών.

Οι ασθενείς, με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα, κινητοποιούνται άμεσα, επανεκπαιδεύονται στις κινητικές δραστηριότητες και τη βάδιση, με τη χρήση βοηθητικών μέσων και εφαρμόζουν προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης. Αντίστοιχα στο Νευρολογικό και Νευροχειρουργικό Τμημα εφαρμόζονται προγράμματα και τεχνικές κινητικής λειτουργικής αποκατάστασης, για τα κινητικά ελλείμματα που προκύπτουν από βλάβες στο ΚΝΣ.

Πλήρης και συνεχής φυσικοθεραπευτική κάλυψη παρέχεται επίσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.