2310 966100
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός διαθέτει οκτώ κλίνες με άρτιο εξοπλισμό και είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.  Επιπροσθέτως, παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ενώ βρίσκεται σε ετοιμότητα σε 24ωρη βάση, για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. 

Οι υπηρεσίες της Μονάδας

Η Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης καλύπτει τις ανάγκες διαρκούς monitoring, φροντίδας και θεραπείας ασθενών του Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα. Πρόκειται για εξειδικευμένο θάλαμο, στελεχωμένο με ειδικά  εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας και εξελιγμένο εξοπλισμό.

Οι ασθενείς στη ΜΕΘ  φροντίζονται στενά από μια ομάδα προσωπικού, ενώ σε κάθε έναν ή δύο ασθενείς αντιστοιχεί μία νοσηλεύτρια ή ένας νοσηλευτής. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός εντός της μονάδας χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της υγείας του ασθενούς και την υποστήριξη των σωματικών του λειτουργιών μέχρι να αναρρώσει.

Η εντατική θεραπεία στοχεύει στη διατήρηση ζωτικών λειτουργιών, στην πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης, τη μείωση της θνησιμότητας και την πρόληψη της νοσηρότητας σε ασθενείς που έχουν ανάγκη.

Το νοσηλευτικό προσωπικό

Οι νοσηλευτές είναι βασικοί πυλώνες της λειτουργίας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς είναι επιφορτισμένοι με την συνεχή φροντίδα, παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης του ασθενή, προσλαμβάνοντας και αποκωδικοποιώντας όλα τα πολύπλοκα δεδομένα από τον εξοπλισμό της ΜΕΘ. Η συνεργασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι βέλτιστη, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό είναι πλήρως ενσωματωμένο στις επιστημονικές, ποιοτικές, σχεδιαστικές, εκπαιδευτικές και διαχειριστικές δραστηριότητες της μονάδας. Στη ΜΕΘ της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης τόσο το ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και έμπειρο, παρέχοντας στους ασθενείς υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. 

Το προσωπικό της ΜΕΘ θα είναι στη διάθεσή σας κατά την επίσκεψή σας για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Επίσκεψη στη ΜΕΘ

Οι ώρες επίσκεψης είναι συνήθως προκαθορισμένες, αλλά μπορεί να υπάρχουν φορές που δεν είναι εφικτή  η επίσκεψη. Επιπλέον, ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπονται να βρίσκονται γύρω από το κρεβάτι του νοσηλευόμενου ατόμου μπορεί να είναι περιορισμένος.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης μόλυνσης, θα σας ζητηθεί να καθαρίσετε τα χέρια σας κατά την είσοδο και έξοδο από τη μονάδα. Σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε την επίσκεψη εάν είστε άρρωστοι.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης

Η εντατική φροντίδα αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας και θεραπείας ασθενών, που προορίζεται για βαρέως πάσχοντες ασθενείς με δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.

Η εντατική θεραπεία είναι μια διεπιστημονική και διεπαγγελματική ειδικότητα για τη διαχείριση ασθενών με επικείμενη ή με εγκατεστημένη, απειλητική για τη ζωή νόσο. Η παροχή της σωστής εντατικής θεραπείας εντός του κατάλληλου χρονικού πλαισίου στο σωστό μέρος είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών με οξεία κρίσιμη κατάσταση.

Πότε απαιτείται η νοσηλεία σε ΜΕΘ

Εντατική φροντίδα απαιτείται εάν κάποιος είναι άρρωστος σε βαθμό που να μην είναι αποδεκτά προβλέψιμη η πορεία του, οπότε χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση και έγκαιρες διορθωτικές παρεμβάσεις με κατάλληλες θεραπείες, ή εάν υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση και η εντατική θεραπεία μπορεί να τον βοηθήσει να αναρρώσει (μετεγχειρητική εντατική φροντίδα).