ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2310 966100

Ημερήσια Νοσηλεία

H Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες παρακολούθησης και φροντίδας για ασθενείς που χρήζουν ολιγόωρης παραμονής στην Κλινική. Τέτοια περιστατικά είναι συνήθως ουρολογικά, ορθοπεδικά και μικροεπεμβάσεις.