2310 966100
ρομποτική χειρουργική

Ρομποτική Χειρουργική στην Αρθροπλαστική Γόνατος και Ισχίου

Η ρομποτική χειρουργική φέρνει τη λύση στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ισχίου. Πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο στην οποία  καταστρέφεται ο αρθρικός χόνδρος και προοδευτικά οδηγεί σε παραμόρφωση της άρθρωσης, δυσκαμψία, ανισοσκελία, περιορισμό του εύρους κίνησης, πόνο κατά την φόρτιση που γίνεται πόνος  ηρεμίας στο τελικό στάδιο της νόσου.

Η ποιότητα ζωής του ασθενούς υποβαθμίζεται και παύει να είναι λειτουργικός.

Η αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου αποτελεί μια από τις πιο πετυχημένες επεμβάσεις της ορθοπαιδικής και στόχο έχει την απάλειψη του πόνου, την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας της άρθρωσης, και την επιστροφή του ασθενούς στο προηγούμενο επίπεδο δραστηριότητας του.

Στην  αρθροπλαστική ισχίου η διατήρηση των προθέσεων είναι πάνω από 90% στα 10 χρόνια και πάνω από 80% στα 25 χρόνια ενώ ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος κυμαίνεται από 75% έως 92%.

Μέχρι σήμερα το καλό αποτέλεσμα αυτών των επεμβάσεων  οφείλεται στην συνεχή βελτίωση του σχεδιασμού των προθέσεων, καθώς και στα θεραπευτικά σχήματα αναλγησίας και μετεγχειρητικής αποκατάστασης. Όμως κομβικός είναι ο ρόλος του χειρουργού. Η εμπειρία του, η χειρουργική τεχνική και οι διεγχειρητικές του αποφάσεις  επηρεάζουν το τελικό κλινικό  αποτέλεσμα καθώς και την διάρκεια ζωής της αρθροπλαστικής.

Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή της ρομποτική χειρουργικής στις αρθροπλαστικές γόνατος και ισχίου λειτουργεί ως αρωγός του χειρουργού στην λήψη των σωστών αποφάσεων διεγχειρητικά καθώς και στην άρτια εκτέλεση από τεχνικής πλευράς του χειρουργείου (ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους-μεγιστοποίηση της χειρουργικής ακρίβειας)

Πιο συγκεκριμένα η χρήση του ρομποτικού συστήματος εξασφαλίζει την σωστή επιλογή μεγέθους, και τοποθέτησης των προθέσεων ,την ευθυγράμμιση του σκέλους, την διατήρηση της τάσης των μαλακών μορίων σε όλο το εύρος κίνησης της άρθρωσης, την αποκατάσταση της εμβιομηχανικής της άρθρωσης και την αποφυγή διεγχειρητικών επιπλοκών με συνέπεια το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα και την  μεγαλύτερη επιβίωση της αρθροπλαστικής.

Ένα από τα μοντέλα ρομποτικού συστήματος είναι το MAKO Robotic Arm

Assisted technology του οποίου η κλινική εφαρμογή  ξεκίνησε το 2017.

Ρομποτική Χειρουργική στην Αρθροπλαστική Γόνατος και Ισχίου

Πώς λειτουργεί το σύστημα MAKO

Δύο εβδομάδες πριν το χειρουργείο γίνεται αξονική τομογραφία του σκέλους και δημιουργείται ένα τρισδιάστατο μοντέλο της άρθρωσης του ασθενούς. Το ψηφιακό αυτό μοντέλο αποθηκεύεται στο λογισμικό του MAKO και χρησιμεύει για την δημιουργία εξατομικευμένου προεγχειρητικού πλάνου του ασθενούς ως προς την επιλογή του μεγέθους των προθέσεων, και της σωστής τοποθέτησης με βάση την ανατομία του ασθενούς.

Στο χειρουργείο ο χειρουργός ακολουθεί το προεγχειρητικό πλάνο κατά την προετοιμασία των οστικών επιφανειών πριν την τοποθέτηση των προθέσεων. Ο χειρουργός ελέγχει τον μηχανικό βραχίονα στην αφαίρεση του κατεστραμμένου οστού μέσα σε προκαθορισμένα όρια με μηχανισμό ασφάλειας ώστε να αποφευχθεί κάκωση των μαλακών μορίων.

Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι το χειρουργείο γίνεται από τον χειρουργό ο οποίος καθοδηγεί τον μηχανικό βραχίονα του ρομπότ στην διάρκεια του χειρουργείου κατά την προετοιμασία των οστών πριν την τοποθέτηση των προθέσεων. Το σύστημα MAKO δεν λειτουργεί αυτόνομα, αλλά βοηθά τον χειρουργό να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις στο αρχικό πλάνο αν χρειαστεί κατά την διάρκεια του χειρουργείου.

Τα κλινικά αποτελέσματα με την χρήση του ΜΑΚΟ με βάση την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία, δείχνουν ότι σε σύγκριση με την κλασσική εγχειρητική τεχνική υπερέχει ως προς την:

Καλύτερη επιλογή μεγέθους και τοποθέτηση των προθέσεων

Είναι λιγότερο επεμβατική μέθοδος – μείωση του μετεγχειρητικού πόνου

Γρήγορη μετεγχειρητική κινητοποίηση του ασθενούς

Καλύτερο εύρος κίνησης της άρθρωσης

Μικρότερος χρόνος νοσηλείας

Καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα για τον ασθενή στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο

Αποκλειστικά για την Βόρεια Ελλάδα το ρομποτικό σύστημα ΜΑΚΟ βρίσκεται στην Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός από τον Μάρτιο του 2022.

* Ιωαννίδης Γεώργιος

Ορθοπεδικός Ιατρός

Πιστοποιημένος του MAKO Smart Robotics

Συνεργάτης της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός 

arrow-icon

MAKO: Ρομποτική Τεχνολογία στην Ορθοπαιδική Χειρουργική

Αρτηριακή Υπέρταση και Σακχαρώδης Διαβήτης

arrow-icon