2310 966100
Προτάσεις Check Up, Euromedica Kυανούς Σταυρός
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

CHECK-UP ΑΘΛΗΣΗΣ

 • Γενική αίματος
 • Γλυκόζη
 • Χοληστερόλη
 • Σίδηρο
 • Φεριτίνη
 • Ασβέστιο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Εκτίμηση αποτελεσμάτων από τον υπεύθυνο ιατρό
 • Βεβαίωση άθλησης

25€

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

ΒΑΣΙΚΟ CHECK-UP 1
(ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

 • Γενική Αίματος
 • TKE
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Κ
 • Νa
 • SGOT
 • SGPT
 • CPK

30€

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

ΒΑΣΙΚΟ CHECK-UP 2
(ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Κρεατινίνη
 • Ακτινογραφία Θώρακος
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Καρδιολογική Εξέταση

75€

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

ΠΛΗΡΕΣ CHECK-UP
(ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Κρεατινίνη
 • CRP
 • γGT
 • CPK
 • Ολικά λευκώματα
 • Ολικά λιπίδια
 • Ακτινογραφία Θώρακος

95€

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 40

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΤΚΕ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL
 • LDL
 • K
 • Na
 • SGOT
 • SGPT
 • CPK
 • Ca 125
 • Ca 15.3
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ(ΟΛΙΚΗ,ΑΜΕΣΗ,ΕΜΜΕΣΗ)
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ/ΣΦΑΡΙΝΕΣ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • U/S ΜΑΣΤΩΝ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

75€

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

CHECK UP ΑΝΤΡΩΝ ΑΝΩ 40

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΤΚΕ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL
 • LDL
 • K
 • Na
 • SGOT
 • SGPT
 • CPK
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • PSA
 • FPSA
 • FPSA/TPSA
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ
 • ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
 • ΗΚΓ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • U/S ΚΑΡΔΙΑΣ

70€

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

CHECK UP ΑΝΤΡΩΝ ΕΩΣ 40

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΤΚΕ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL
 • LDL
 • K
 • Na
 • SGOT
 • SGPT
 • CPK
 • ΗΚΓ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ

55€

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

CHECK UP ΠΡΟΣΤΑΤΗ

 • PSA
 • F-PSA
 • RATIO
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΗ

35€

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

POST COVID
CHECK-UP

 • Γενική Αίματος
 • Ουρια
 • Κρεατινίνη
 • Σάκχαρο
 • SGPT
 • SGOT
 • LDH
 • CRP ποσοτικός
 • Φερριτίνη
 • D – Dimers
 • PTT
 • PT
 • ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ Ποσοτικός
 • Α/Α Θώρακος F
 • ΗΚΓ

90€

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ