2310 966100
Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού «Υγεία των Νεφρών για όλους – Ζώντας καλά με τη Νεφρική Νόσο»

Του Βασίλειου Λιακόπουλου, Αν. Καθηγητή Νεφρολογίας ΑΠΘκαι Αντιπροέδρου Διεθνούς Επιτροπής για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού (World Kidney Day Steering Committee for the International Society of Nephrology)

Κάθε χρόνο η δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου έχει ορισθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού (World Kidney Day). H Διεθνής Εταιρεία Νεφρολογίας (International Society of Nephrology – ISN) μαζί με τη Διεθνή Ένωση των Νεφρολογικών Ιδρυμάτων – Παγκόσμια Νεφρολογική Συμμαχία (International Federation of Kidney Foundations – World Kidney Alliance (IFKF-WKA) ηγούνται της εκστρατείας για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού.

Το 10% του πληθυσμού παγκοσμίως (περίπου 850 εκατομμύρια) πάσχει από Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ), με πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους στην υφήλιο να υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας κυρίως με αιμοκάθαρση ή να έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

Η ΧΝΝ παρουσιάζει δυσκολίες όσον αφορά στη διάγνωσή της, αφού ακόμα και σε σχετικά προχωρημένα στάδια παραμένει ασυμπτωματική και άρα ο ασθενής δεν αναζητά συχνά ιατρική βοήθεια.Επίσης, η ευαισθητοποίηση και γνώση τόσο του γενικού πληθυσμού, αλλά, δυστυχώς, και σημαντικού ποσοστού επαγγελματιών υγείας είναι περιορισμένες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται η δυνατότητα θεραπείας των ανατάξιμων μορφών της ή να εξελίσσεται γρηγορότερα σε τελικό στάδιο, οπότε και η υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας είτε με Αιμοκάθαρση, είτε με Περιτοναϊκή Κάθαρση είτε, στη βέλτιστη περίπτωση, με μεταμόσχευση  νεφρού να είναι η μόνη λύση.

Η αναγνώριση παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση ΧΝΝ, όπως η υπέρταση, το θετικό οικογενειακό ιστορικό, ο σακχαρώδης Διαβήτης κ.λπ. είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη στοχευμένη υγειονομική παρέμβαση και τον έλεγχο των ασθενών υψηλού κινδύνου. Από την άλλη, παρεμβάσεις όπως ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, του σακχάρου, ο περιορισμός της λευκωματουρίας και η κατάλληλη αγωγή με φάρμακα που αναστέλλουν τον άξονα Ρενίνης Αγγειοτενσίνης Αλδοστερόνης μπορούν να καθυστερήσουν την εξέλιξη της νόσου και να ελαττώσουν αποτελεσματικά τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο που τη συνοδεύει.

Νέες θεραπείες εφαρμόζονται σε σχέση με κάποιες μορφές ΧΝΝ, όπως για παράδειγμα για την Πολυκυστική Νόσο των ενηλίκων και επιτρέπουν μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση. Επίσης, καινούρια φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη επιδεικνύουν ευεργετικά αποτελέσματα και στην εξέλιξη της ΧΝΝ.

Πρόκληση η διάγνωση

Είναι όμως κοινά αποδεκτό ότι η διάγνωση της προχωρημένης ΧΝΝ αποτελεί μεγάλη πρόκληση τόσο για τον ασθενή όσο και για το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον. Η ΧΝΝ, ιδίως στα πιο προχωρημένα στάδιά της, έχει σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των ασθενών, των φίλων και των οικογενειών τους και τους εμποδίζει να εργάζονται και να συμμετέχουν σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως τα ταξίδια και οι κοινωνικές επαφές.

Ταυτόχρονα συνοδεύεται από ποικιλία συμπτωμάτων και συνοδών νοσηροτήτων, όπως αδυναμία, καταβολή, πόνος, κατάθλιψη, γνωσιακή δυσλειτουργία, γαστρεντερικές διαταραχές και προβλήματα στον ύπνο. Οι άνθρωποι από το οικείο περιβάλλον (συχνότερα μέλη της οικογένειας) πολλές φορές χρειάζεται να συμμετέχουν στη φροντίδα υγείας, αφού όλες οι επαγγελματικές και κοινωνικές πτυχές της ζωής τους επηρεάζονται από το φορτίο (κοινωνικό, ψυχολογικό, οικονομικό) που προκαλείται από τη νόσο και την ψυχική, σωματική και οικονομική εξάντληση που τη συνοδεύει.

Στις 11 Μαρτίου 2021 η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού έχει ως σύνθημα «Υγεία των Νεφρών για όλους – Ζώντας καλά με τη Νεφρική Νόσο». Ο στόχος της είναι να έρθει ο ασθενής και το κοντινό του περιβάλλον στο προσκήνιο. Η εκπαίδευση και η πολύπλευρη στήριξη και εμψύχωση των ασθενών αποσκοπούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, αλλά και την ενεργό συμμετοχή των ασθενών με νεφρική νόσο στην καθημερινή ζωή. Οι ασθενείς με νεφρική νόσο -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή είναι μεταμοσχευμένοι- και οι άνθρωποι που τους φροντίζουν θα πρέπει μέσα από συντονισμένες προσπάθειες των σχετικών οργανισμών και της νεφρολογικής κοινότητας να έχουν την αίσθηση μιας διαρκούς και αποτελεσματικής υποστήριξης, ειδικά κατά τη διάρκεια  δύσκολων περιόδων, όπως οι πανδημίες.

Με έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη αντιμετώπιση, οι ασθενείς με νεφρική νόσο μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική και επιτυχημένη ζωή, καθώς και να διατηρήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, τις συναναστροφές τους, τις προτεραιότητες, τις αξίες και τους στόχους τους.  Αποτελεσματικές στρατηγικές μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την επιβάρυνση από τη νόσο και από τα συμπτώματά της, με σκοπό τη βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών, της ποιότητας ζωής τους και τελικά της ενεργού συμμετοχής τους στις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής.

Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2016 αναγνώρισε ότι «Οι ασθενείς που εμπλέκονται ενεργά και ασχολούνται με τη νόσο τους μπορούν πιο εύκολα να λαμβάνουν, κατόπιν ενημέρωσης, αποφάσεις σχετικά με τις επιλογές της περίθαλψής τους. Ακόμα, οι διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα, εφόσον η χρήση τους ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες των ασθενών, κάτι κρίσιμο για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας παγκοσμίως».

Αναζητούμε λοιπόν περισσότερο αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση των συμπτωμάτων για όλους τους ασθενείς με ΧΝΝ, πέρα από τις παραδοσιακές θεραπείες. Στοχεύουμε επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας με τους ασθενείς όσον αφορά στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων σε πρακτικές και πολιτικές που τους βοηθούν να ζουν καλά. Αυτό απαιτεί από τους ασθενείς να κατανοήσουν τον ρόλο τους, να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση, ώστε να μπορούν να συζητούν και να συναποφασίζουν με τους θεράποντες γιατρούς, καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να επιτύχουν την αποτελεσματική αυτο-διαχείριση της ασθένειας και της ίδιας τους της ζωής.

Στην ιστοσελίδα https://www.worldkidneyday.org/ μπορεί το κοινό να βρει όλες τις πληροφορίες για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού και πολλές από αυτές μεταφρασμένες στα ελληνικά.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να λάβει μέρος το κοινό στην Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού είναι χρησιμοποιώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το hashtag #worldkidneyday ή ακολουθώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

  • Facebook – @worldkidneyday
  • Twitter – @worldkidneyday
  • Instagram – @worldkidney_day
  • LinkedIn – @worldkidneyday


«Στην Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός,  στο κέντρο της πόλης, λειτουργούν δύο Μονάδες Τεχνητού Νεφρού συνολικά 30 θέσεων. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και την ασφάλεια που προσφέρει μια γενική κλινική, καθώς παρέχει 24 ώρες το 24ωρο τις βασικές ειδικότητες και τη δυνατότητα νοσηλείας στους νεφροπαθείς με πιο βαριά συμπτώματα, αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για την ειδική αυτή κατηγορία ασθενών. Όλες οι υπηρεσίες (τοποθέτηση fistula, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, νοσηλεία, κλινικές ειδικότητες κλπ), μπορούν να παρασχεθούν εντός κλινικής, μειώνοντας την ταλαιπωρία του ασθενή και αυξάνοντας την ασφάλειά του».

arrow-icon

Bαρηκοΐα

Συντηρητική αντιμετώπιση χρόνιας οσφυαλγίας-ισχιαλγίας Τοπική διήθηση σπονδυλικής στήλης με ακτινοσκοπικό έλεγχο

arrow-icon