Διεθνής Ημέρα Επιδημιολογικής Ετοιμότητας - Εuromedica Κυανούς Σταυρός
2310 966100

Διεθνής Ημέρα Επιδημιολογικής Ετοιμότητας

Εγρήγορση για μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις

Την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα απέναντι στις παγκόσμιες υγειονομικές κρίσεις υπογράμμισαν οι διαστάσεις της πανδημίας της Covid-19 και οι τεράστιες επιπτώσεις της τόσο στις ανθρώπινες ζωές όσο και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη διεθνώς.

Έδειξαν δε πως μια τέτοια κρίση μπορεί να οδηγήσει ήδη πιεσμένα υγειονομικά συστήματα σε κατάρρευση, να διακόψει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων από τη μια στιγμή στην άλλη και να οδηγήσει ακόμα και ευημερούσες οικονομίες σε ύφεση, πόσο μάλλον τις πιο ευάλωτες και φτωχές. 

Όλοι αυτοί οι λόγοι και η επείγουσα ανάγκη για ανθεκτικά και δυνατά υγειονομικά συστήματα που θα μπορούν να βοηθούν ακόμα και τους πιο ευάλωτους οδήγησαν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα τη Γενική του Συνέλευση στην ανακήρυξη της 27ης Δεκεμβρίου σε «Παγκόσμια Ημέρα Επιδημιολογικής Ετοιμότητας», ώστε τα μαθήματα της πανδημίας του νέου κορωνοϊού να γίνουν διδάγματα για μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα, το οποίο αναγνωρίζει την ανάγκη «να αυξηθεί το επίπεδο ετοιμότητας, προκειμένου να υπάρξει η συντομότερη και καταλληλότερη απάντηση σε οποιαδήποτε επιδημία μπορεί να προκύψει», ενώ παράλληλα τονίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της πολυμέρειας.

Εγρήγορση και διεθνής συνεργασία

Το σκεπτικό της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ήταν πως, αν δεν υπάρξει διεθνής εγρήγορση, μελλοντικές επιδημίες μπορεί να ξεπεράσουν σε ένταση και σοβαρότητα προηγούμενες υγειονομικές κρίσεις. Με την εμπειρία δε της πανδημίας Covid-19 τόσο νωπή, είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθησία στο θέμα των επιδημιών, να γίνει ανταλλαγή πληροφόρησης, επιστημονικής γνώσης και καλών πρακτικών, αλλά και να εμπλουτισθούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία γύρω από τις επιδημίες, ώστε και ο πληθυσμός να είναι ενήμερος και περισσότερο έτοιμος. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η γνώση που συσσωρεύτηκε όλο αυτόν τον καιρό μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για το πώς θα αποτραπεί η διακοπή παροχής βασικών υπηρεσιών στο μέλλον ή πώς θα αυξηθεί το επίπεδο της ετοιμότητας, ώστε η αντίδραση σε μια μελλοντική επιδημία να είναι άμεση και έγκαιρη.

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των επιδημιών η διεθνής συνεργασία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, κάτι που διαφάνηκε στην τρέχουσα πανδημία και δη στην ανάπτυξη του εμβολίου.  Γι΄αυτό και ο ΟΗΕ θεωρεί πως πρέπει να τονισθεί η σημασία της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ του ατόμου, της κοινότητας, του κράτους, των περιφερειακών και διεθνών οργανισμών σε όλα τα στάδια της διαχείρισης της επιδημίας. Επίσης, πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος και η ευθύνη των κυβερνήσεων και η συνεισφορά όλων των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων ζητημάτων υγείας και κυρίως των γυναικών, που είναι και πλειοψηφία των υγειονομικών εργαζομένων διεθνώς.

Καταλυτικός ο ρόλος του ΠΟΥ

Το ευρύτερο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και δη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παίζει καταλυτικό ρόλο στον συντονισμό της αντίδρασης απέναντι στις επιδημίες, όπως προβλέπει και η καταστατική του υποχρέωση, αλλά και στην υποστήριξη εθνικών, περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών, προκειμένου να αποτρέπονται και να αντιμετωπίζονται οι συνέπειες μεταδοτικών ασθενειών και επιδημιών.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλεί τα κράτη μέλη του, τους οργανισμούς του ευρύτερου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και άλλες διεθνείς ή περιφερειακές οργανώσεις, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τις ΜΚΟ, τους ακαδημαϊκούς φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους να αξιοποιούν την Παγκόσμια Ημέρα Επιδημιολογικής Ετοιμότητας μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων που θα αυξήσουν την ευαισθησία της κοινής γνώμης, ώστε να αναδειχθεί η σημασία της πρόληψης, της ετοιμότητας και της συνεργασίας έναντι των επιδημιών.

arrow-icon

Γιορτές και υγιεινή διατροφή: Μπορώ ή όχι;

Παχυσαρκία: Τρόποι αντιμετώπισης

arrow-icon