2310 966100
Διοίκηση της Euromedica Κυανούς Σταυρός

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Από το 1969 που ιδρύθηκε η Κλινική, έχει αδιάλειπτη παρουσία προσφοράς στην Υγεία των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Μια παρουσία που προσδιορίζεται τόσο από την εφαρμογή πρωτοποριακών ιατρικών μεθόδων και τεχνικών στην πρόληψη, στη διάγνωση και στη θεραπεία, όσο κυρίως από την υψηλή ευαισθησία και το εξατομικευμένο ενδιαφέρον για τον Άνθρωπο και την Υγεία του.

Η πορεία μας δύσκολη αλλά και επιτυχής, όπως μαρτυρεί και η αναγνώριση της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός σαν μια από τις πιο αξιόπιστες ιδιωτικές κλινικές στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης.

Αυτό οφείλεται στη συνεχή ενσωμάτωση των εξελίξεων της ιατροτεχνολογίας στην καθημερινή πρακτική, στην εφαρμογή ειδικών πρωτοκόλων ποιότητας και στην αξιοποίηση και εξέλιξη του σημαντικού «κεφαλαίου» που διαθέτουμε, τους Ανθρώπους μας.

Το ιατρικό, το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός, εργαζόμαστε στοχευμένα και πάντα με γνώμονα την αριστεία στην εκπλήρωση των καθηκόντων μας.

Με την ανάπτυξη των Κέντρων Υψηλής Εξειδίκευσης σε τομείς που η Κλινική διαπρέπει εδώ και χρόνια, τη λειτουργία της νέας ιστοσελίδας www.kyanous-stavros.gr, που σκοπό έχει την εδραίωση μιας διαδραστικής και άμεσης επαφής με τον ασθενή, και με την ίδια διάθεση και πάθος για προσφορά, η Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός εγκαινιάζει μια νέα εποχή, στην οποία ο βασικός στόχος παραμένει ένας:

Να είμαστε δίπλα σας, φροντίζοντας την υγεία σας υποδειγματικά.

Να είμαστε δίπλα σας, φροντίζοντας την υγεία σας υποδειγματικά.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ