2310 966100
Νοσηλεύτριες του ομίλου Euromedica

Ο Όμιλος Euromedica

Ο ΟΜΙΛΟΣ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Ο Όμιλος Euromedica διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερά δίκτυα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Ελληνική Επικράτεια. Ο Όμιλος παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου, το οποίο απαρτίζεται από διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης στις μεγαλύτερες Ελληνικές πόλεις.

Ξεκινώντας το 1989  με ένα διαγνωστικό κέντρο, ο Όμιλος Euromedica έχει έκτοτε εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ιατρικούς ομίλους της χώρας, με πάνω από 2.500 συνεργαζόμενους Ιατρούς και 2.600 εργαζόμενους και περίπου 1.000 κλίνες, εξυπηρετώντας περίπου 2.200 επισκέψεις ασθενών κάθε μέρα. Σήμερα, ο Όμιλος συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, επενδύοντας στην ισχυροποίηση της παρουσίας του στην Ελλάδα.

Οι βασικές αρχές και αξίες που αποτέλεσαν τον ακρωγονιαίο λίθο για την ανάπτυξη και επιτυχία του Ομίλου, είναι οι εξής:

Καινοτομία: που στην Ιατρική επιστήμη ορίζεται ως χρήση νέων θεραπειών σε συνδυασμό με υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίζονται οι πλέον αξιόπιστες, ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες Υγείας.

Ανθρωπισμός: ώστε ο κάθε ασθενής να νοσηλεύεται με ευαισθησία και με γνώμονα τις αρχές του ανθρωπισμού που διέπουν την Ιατρική επιστήμη, αλλά και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Ποιότητα: στις παρεχόμενες υπηρεσίες, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ιατρική αυθεντία, την άριστη φιλοξενία και τον κορυφαίο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Εξέλιξη: σε επιστημονικό και επιχειρηματικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης του δικτύου, των παρεχόμενων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, αλλά και την ανάπτυξη προσοδοφόρων έργων.

Σεβασμός: προς τον άνθρωπο, αντιμετωπίζοντας κάθε ασθενή με αξιοπρέπεια και εμπιστευτικότητα, ως ξεχωριστό άτομο με ιδιαίτερες αγωνίες, ανάγκες και δικαιώματα, αλλά και προς τους Ιατρούς και τους εργαζομένους του Ομίλου, που με επαγγελματισμό και ανθρωπιά καθιστούν τον Όμιλο Euromedica κορυφαία δύναμη στο χώρο της Υγείας στην Ελλάδα.

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ