Ο ΟΜΙΛΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2310 966100

Ο Όμιλος Euromedica

50 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Ο  Όμιλος Euromedica είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που προκύπτουν βάσει του αριθμού των κλινών που διαθέτει. Αποτελείται από ένα εκτενές δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 72 μονάδες σε λειτουργία σε 25 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, υπό τη μορφή Διαγνωστικών Κέντρων, Ιδιωτικών Κλινικών, Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Κέντρων Αποκατάστασης, ενώ 8 νέες μονάδες βρίσκονται υπό κατασκευή.

Ξεκινώντας το 1989  με ένα διαγνωστικό κέντρο, ο Όμιλος Euromedica έχει έκτοτε εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ιατρικούς ομίλους της χώρας, με 10.500 συνεργαζόμενους Ιατρούς, πάνω από 2.600 εργαζόμενους και περισσότερες από 1.670 κλίνες, εξυπηρετώντας περίπου 2.200 επισκέψεις ασθενών κάθε μέρα. Σήμερα, ο Όμιλος συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, επενδύοντας τόσο στην ισχυροποίηση της παρουσίας της εντός Ελλάδος, όσο και στην επέκταση της δραστηριότητάς της στη ΝΑ Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Οι βασικές αρχές και αξίες που αποτέλεσαν τον ακρωγονιαίο λίθο για την ανάπτυξη και επιτυχία του Ομίλου, είναι οι εξής:

Καινοτομία: που στην Ιατρική επιστήμη ορίζεται ως χρήση νέων θεραπειών σε συνδυασμό με υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίζονται οι πλέον αξιόπιστες, ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες Υγείας.

Ανθρωπισμός: ώστε ο κάθε ασθενής να νοσηλεύεται με ευαισθησία και με γνώμονα τις αρχές του ανθρωπισμού που διέπουν την Ιατρική επιστήμη, αλλά και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Ποιότητα: στις παρεχόμενες υπηρεσίες, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ιατρική αυθεντία, την άριστη φιλοξενία και τον κορυφαίο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Εξέλιξη: σε επιστημονικό και επιχειρηματικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης του δικτύου, των παρεχόμενων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, αλλά και την ανάπτυξη προσοδοφόρων έργων.

Σεβασμός: προς τον άνθρωπο, αντιμετωπίζοντας κάθε ασθενή με αξιοπρέπεια και εμπιστευτικότητα, ως ξεχωριστό άτομο με ιδιαίτερες αγωνίες, ανάγκες και δικαιώματα, αλλά και προς τους Ιατρούς και τους εργαζομένους του Ομίλου, που με επαγγελματισμό και ανθρωπιά καθιστούν τον Όμιλο Euromedica κορυφαία δύναμη στο χώρο της Υγείας στην Ελλάδα.

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ