2310 966100

Μέτρα κατά του Covid-19

Προτεραιότητά μας η ασφάλειά σας!

Δεδομένης της αύξησης των κρουσμάτων στη χώρα μας και της απαραίτητης διαφύλαξης της ασφάλειας των ασθενών, των συνεργατών ιατρών και του προσωπικού της Κλινικής, από Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 θα ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα, καθ’ υπόδειξη του ΕΟΔΥ και της Επιτροπής Λοιμώξεων της Κλινικής:

Εισαγωγές-Νοσηλείες

 1. Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και μάλιστα χωρίς αυτά να εμφανίζουν  συμπτώματα, η καλύτερη προστασία είναι η αυστηρή τήρηση των βασικών Μέτρων που είναι η συνεχής χρήση μάσκας, η συχνή απολύμανση των χεριών, η τήρηση αποστάσεων, ο περιορισμός άσκοπων κινήσεων εντός κλινικής και η αποφυγή του συνωστισμού. Τα μέτρα αυτά ισχύουν για το προσωπικό της κλινικής, τους συνεργάτες ιατρούς και τους ασθενείς/συνοδούς.
 2. Υπενθυμίζεται ότι το επισκεπτήριο έχει καταργηθεί για λόγους ασφαλείας.
 3. Οι συνοδοί επιτρέπεται να προσέρχονται στις διοικητικές/λογιστικές υπηρεσίες της κλινικής για διεκπεραίωση εισιτηρίου/εξιτηρίου, αποκλειστικά στο -1 και στον ισόγειο.
 4. Σε όλες τις τοπικές επεμβάσεις χωρίς παραμονή στην κλινική  δε θα υπάρχει συνοδός και θα συνεχίζουν να νοσηλεύονται στον 3ο όροφο.
 5. Για τις τοπικές επεμβάσεις και τις επεμβάσεις του ενδοσκοπικού, όπου δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος με PCR, θα πρέπει το προσωπικό και οι ιατροί υποχρεωτικά να κάνουν χρήση της ασπίδας προσώπου. Οι ασθενείς πρέπει να φορούν συνεχώς τη μάσκα.
 6. Σε επεμβάσεις μετρίου βαρύτητας και με διάρκεια νοσηλείας έως και 2 διανυκτερεύσεις απαγορεύεται η παραμονή συνοδού. Εάν ο συνοδός επιθυμεί να παραμείνει τότε θα πρέπει ο ίδιος να έχει παρουσιάσει αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου PCR για τον ιό εντός 48 ωρών προ της εισαγωγής του ασθενούς που θα συνοδεύει.
 7. Σε επεμβάσεις με διάρκεια νοσηλείας από 2-4 διανυκτερεύσεις επιτρέπεται η παραμονή ενός συνοδού, η οποία θα συνοδεύεται από αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου PCR για τον ιό. Σε αυτή την περίπτωση , να τονιστεί ότι δίνεται η δυνατότητα στο συνοδό, να διενεργείται το PCR μέσω της κλινικής με χρέωση στο 50% της τιμής που χρεώνεται στον ασθενή που συνοδεύει, ήτοι 50€ αντί 100€ της κανονικής τιμής.
 8. Σε διάρκεια νοσηλείας άνω των 4 ημερών και σε βαριάς κατηγορίας επεμβάσεων, δίνεται η δυνατότητα εναλλαγής δύο συνοδών για την προσωπική διευκόλυνση τους, προσκομίζοντας πάντα όμως αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου. Ο δεύτερος συνοδός πριν την προσέλευσή του, θα προσκομίζει το αποτέλεσμα έως και 48 ώρες προ της εισόδου του.
 9. Σε κάθε περίπτωση, ο συνοδός καθόλη την παραμονή του στην κλινική θα πρέπει να εφαρμόζει αυστηρά τα μέτρα αποφυγή της διασποράς του ιού και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προσωπικού

Εξωτερικοί Ασθενείς

 1. Η χρήση των εξωτερικών ιατρείων επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση της αραίωσης των ραντεβού (ανά 45’ έως 1 ώρα αναλόγως της ειδικότητας) και του μη συνωστισμού στην αναμονή.
 2. Οι εξωτερικοί ασθενείς θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που υποδεικνύονται

Ασθενείς από το Εξωτερικό

 1. Για την περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών από χώρες του εξωτερικού, είναι απαραίτητη η διενέργεια εξέτασης PCR εντός 48 έως 72 ωρών από την άφιξη τους στην Ελλάδα.
 2. Ασθενείς που έρχονται για εξετάσεις ή μικροεπεμβάσεις και έχουν αφιχθεί πρόσφατα από το εξωτερικό, συνίσταται να προσέρχονται από 48 έως 72 ώρες μετά την άφιξη τους, εφόσον δεν είναι επείγουσα ανάγκη. Είναι η χρονική περίοδος που πιθανώς θα έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Στην συνέχεια θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ