2310 966100

Ιδιοπαθής Υπέρταση

Την Πέμπτη 30 Μαΐου ο παθολόγος Καρανικόλας Ευστράτιος, συνεργάτης ιατρός της κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός φιλοξενήθηκε στην εκπομπή FOCUS PRESS. Μίλησε για το συχνότερο νόσημα του γενικού πληθυσμού, την ιδιοπαθή υπέρταση.