ΤΑΝΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - Παθολόγος - Εuromedica Κυανούς Σταυρός
2310 966100
avatar

ΤΑΝΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΤΑΝΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Πεδία ενδιαφέροντος

  • Mέλος της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΔΕΒΕ)

Ακαδημαϊκή Πορεία

1998-2004: Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ

2016-2020: Μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη στην Α’ΠΡΠ ΑΧΕΠΑ

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2005-2006: Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου στο Π.Ι Αμπέλων του κέντρου Υγείας Στρυμονικού

2006-2007: Διδακτικό έργο στο ΙΕΚ «ΑΚΜΗ»

2008-2014:Άσκηση ειδικότητας στην Παθολογία στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

2014: Λήψη τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2014-2015: Έμμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης του Ηπατολογικού Ιατρείου της Β΄Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

2016-σήμερα: Επιστημονικός Συνεργάτης του Διαβητολογικού Κέντρου της Α΄ΠΡΠ ΑΧΕΠΑ

2016-σήμερα: Διατήρηση Ιδιωτικού Ιατρείου επί της οδού Παπαδοπούλου 16 Πανόραμα

2019-σήμερα :Συνεργάτης Ιατρός της Κλινικής EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Επιστημονική Δραστηριότητα

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά:

“Scientific Annals of the faculty of Medicine” H.HatzissevastouLoukidou1,P.AugoustidouSavopoulou1,P.Kampouridou,S.Karyda-Kavalioti1, k.Patsiaoura2, N.Tantsi1, F.Kanakoudi-Tsakalidou

“Prevalence and clinical significance of serological markers in the investigation of coeliac disease in patients with Down Syndrome”

2014Alimentary Pharmacology & Therapeutics 39(9):996doi: 10.1111/apt.12643. Letter: apoptosis and hepatic fibrosis in chronic hepatitis B

Kountouras J1, Patsiaoura K, Zavos C, Chatzopoulos D, Katsinelos P, Tantsi N, Polyzos SA, Giouleme O, Gigi E, Deretzi G, Simeonidou C, Grigoriadis N, Boura P.

J Neuroimmunol. 2013 Oct 15; 263(1-2):162-3. doi: 10.1016/j.jneuroim.2013.06.003. Epub 2013 Jul 5

Αquaporin 4, Helicobacter pylori and potential implications for neuromyelitis optica.

Kountouras J1, Deretzi G, Gavalas E, Zavos C, Boziki M, Tsiaousi E, Stergiopoulos C, Romiopoulos I, Giorgakis N, Michael S, Tantsi N, Kotsani M.

European Journal of Internal Medicine 2014 Jan; 25(1):e7-8. doi: 10.1016/j.ejim.2013.04.005. Epub 2013 May 4.

Additional data on Helicobacter pylori and hepatitis C virus infections and lymphoma association.

Kountouras J1, Zavos C2, Giorgakis N2, Tantsi N2, Kotsani M2.

Helicobacter. 2013 Aug;18(4):321-2. doi: 10.1111/hel.12059. Epub 2013 Apr 28.

Helicobacter pylori infection and serum adiponectin.

Polyzos SA, Kountouras J, Zavos C, Pyrrou N, Tantsi N.

ΒloodMed.com/education

“Alveolar rhabdomyosarkoma with bone marrow infiltration mimiching a hematological neoplasia”

Nikolaos Sousos, Efthimia Vlachaki,Ilias Onoufriadis, Nikoleta Tantsi, Ioannis Venizelos 1,Apostolos Tsapas, Panagiota Boura

Δημοσιεύσεις σε ελληνικό ιατρικό περιοδικό

“Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά” τόμος 18-τεύχος 2-2005σελ.94

Συνεχή συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια δια βίου μάθησης για την αρτιότερη δυνατή κατάρτιση στην ιατρική και ειδικότερα στην παθολογική ειδικότητα.