ΧΑΡ. Θ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2310 966100

ΧΑΡ. Θ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Χειρούργος Ουρολόγος,MD,PhD.

Διδάκτωρ Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης

Μετεκπαίδευση στη μείζονα Χειρουργική Ουρολογία.

Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας Β.

Διετέλεσε Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Σήμερα Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης και Αναπληρωτής Δημάρχου.