ΤΕΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Εuromedica Κυανούς Σταυρός
2310 966100
avatar

ΤΕΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Γενικός Χειρουργός

apostolos-tentes.gr

ΤΕΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ελληνικά, Αγγλικά

Πεδία ενδιαφέροντος

 • Χειρουργική Ογκολογία
 • Περιτοναϊκή κακοήθεια

Ακαδημαϊκή Πορεία

1985-1986: Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

1989: Διδάκτωρ ΑΠΘ

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 1. Επιμελητής Β ΕΣΥ ΓΝ Διδυμοτείχου, 1987
 2. Επιμελητής Α ΕΣΥ ΓΝ Διδυμοτείχου, 1987-1989
 3. Διευθυντής ΕΣΥ ΓΝ Διδυμοτείχου, 1990-2004
 4. Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ ΓΝ Διδυμοτείχου, 2004-2013
 5. Διευθυντής Χειρουργός Θεραπευτηρίου Metropolitan 2013-2018
 6. Υπεύθυνος Προγράμματος Περιτοναϊκής Κακοήθειας Θεραπευτηρίου Metropolitan 2018-2020
 7. Υπεύθυνος Προγράμματος Περιτοναϊκής Κακοήθειας Θεραπευτηρίου Euromedica Κυανούς Σταυρός 2015-σήμερα

Επιστημονική Δραστηριότητα

 1. Μέλος 13 Επιστημονικών Εταιρειών
 2. Διενέργεια 21 ερευνητικών πρωτοκόλλων
 3. Συμμετοχή σε 140 ελληνικά και διεθνή συνέδρια
 4. Συγγραφεύς 350 επιστημονικών εργασιών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά
 5. Συγγραφεύς σε 18 ιατρικά βιβλία

Εργασίες σε διεθνή περιοδικά

 1. L. Kontogeorgos, P. Vassilopoulos, A. Tentes. Bilateral severe hydroureteronephrosis due to uterine prolapse. Br J Urol 1985, 57: 360-361
 2. D. Anagnostopoulos, L. Sakkas, A. A. Tentes. Small bowel fistulas in children. Ann Pediat Surg 1984, 1: 175-176
 3. G. Begossi, P. Caprino, A. A. Tentes, D. Chang, P. H. Sugarbaker. Management of peritoneal seeding from gastric Cancer-Palliative gastrectomy, peritonectomy, and perioperative intraperitoneal chemotherapy. Acta Chir Austriaca 1999, 31 (suppl 155): 35-38
 4. A-A. K. Tentes, G. Tripsiannis, S. K. Markakidis, C. N. Karanikiotis, G. Tzegas, G. Georgiadis, and K. Avgidou. Peritoneal cancer index: a prognostic indicator of survival in advanced ovarian cancer. EJSO 2003, 29: 69-73
 5. Papadakis S, Mitsitsikas T, Markakidis S, Minas M, Tripsiannis G, Tentes A. A. The development of bone metastases as the first sign of metastatic spread in patients with primary solid tumours. Int Orth (SICOT) 2004, 28: 102-105
 6. Glehen O, Kwiatkowski F, Sugarbaker PH, Elias D, Levine EA, De Simone M, Barone R, Yonemura Y, Cavaliere F, Quenet F, Gutman M, Tentes A. A, Lorimier G, Bernard JL, Bereder JM, Porcheron J, Gomez-Portilla A, Shen P, Deraco M, Rat P. Cytoreductive surgery combined with perioperative intraperitoneal chemotherapy for the management of peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer: a multi-institutional study. J Clin Oncol 2004, 22: 3284-3292
 7. A. Tentes, S. Markakidis, C. Mirelis, C. Leventis, K. Mitrousi, A. Gosev, C. Kaisas, Y. Bouyioukas, A. Xanthoulis, O. Korakianitis. Oophorectomy during surgery for colorectal carcinoma. Tech Coloproctol 2004, 8 (suppl 1): S214-S216
 8. A. A. K. Tentes. The management of peritoneal surface malignancy of colorectal cancer origin. Tech Coloproctol 2004, 8 (suppl 1): S39-S42
 9. Ch. Karanikiotis, A. A. Tentes, S. Markakidis, K. Vafiadis. Large bilateral adrenal metastases in non-small cell lung cancer. World J Surg Oncol 2004, 2: 37 doi: 10. 1186/1477-7819-2-37
 10. A. A. Tentes, C. G. Mirelis, S. K. Markakidis, K. A. Bekiaridou, I. G. Bougioukas, A. I. Xanthoulis, E. G. Tsalkidou, G. H. Zafiropoulos, I. H. Nikas. Long-term survival in advanced ovarian carcinoma following cytoreductive surgery with standard peritonectomy procedures. Int J Gynecol Cancer 2006, 16: 490-495
 11. A. A. Tentes, S. Markakidis, Ch. Karanikiotis, A. Fiska, I. Tentes, V. Manolopoulos, Th. Dimitriou. Intraarterial chemotherapy as an adjuvant treatment in locally advanced gastric cancer. Langenbeck’s Arch Surg 2006, 391: 124-129
 12. A. Xanthoulis, Ch. Mirelis, S. Markakidis, I. Bougioukas, K. Bekiaridou, E. Tsalkidou, G. Zafeiropoulos, A. A. K. Tentes. Complete cytoreduction combined with early postoperative intraperitoneal chemotherapy for ovarian carcinosarcoma: report of two cases. Gynecol Obstet Invest 2006, 62: 100-102
 13. Christodoulakis M, and Tsiftsis D, for the Hellenic Surgical Oncology Perioperative EPO Study Group. Preoperative Epoetin Alfa in colorectal surgery: a randomized, controlled study. Ann Surg Oncol 2005, 12: 1-8
 14. Papadakis SA, Babourda EC, Mitsitsikas TC, Markakidis S, Bahtis C, Koukouvis D, Tentes AA. Anti-personnel landmine injuries during peace: experience in a European country. Prehospital Disaster Med 2006, 21: 237-240
 15. A. A. Tentes, Ch. Mirelis, Ch. Karanikiotis, O. Korakianitis. Radical lymph node resection of the retroperitoneal area for left-sided colon cancer. Langenbeck’s Arch Surg 2007, 392: 155-160
 16. K. Amarantidis, K. Houhouli, K. Papatheodorou, A. Miloussis, D. Matthaios, E. Chatzaki, N. Lyrantzopoulos, A. Tsaroucha, A. Tentes, S. Kakolyris. A dose escalating study of docetaxel plus capecitabine in combination with gemcitabine in patients with advanced solid tumors. Oncol Res 2007, 16: 281-287
 17. Mirelis CG, Bekiaridou KA, Bougioukas IG, Xanthoulis AI, Tsalkidou EG, Nanou G, Vafiadis KT, Tentes AA. Long-term results of surgical treatment of hydatid disease. Acta Chir Belg 2006, 106: 684-687
 18. A. A. K. Tentes, C. G. Mirelis, I. G. Bougioukas, E. G. Tsalkidou, K. A. Bekiaridou, O. S. Korakianitis. Nuttall technique: A method for subumbilical incisional hernia repair revised. Langenbeck’s Arch Surg 2008, 393: 191-194
 19. J. Spiliotis, A. A. K. Tentes, A. Vaxevanidou, O. S. Korakianitis, A. Rogdakis, Ch. G Mirelis, A. C. Datsis, S. Kekelos. Cytoreductive surgery and intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in the management of peritoneal carcinomatosis. Preliminary results from two centers in Greece. Balkan Union of Oncol 2007,
 20. Tentes A. A, Mirelis Ch, Kakolyris S, Korakianitis O, Bougioukas I, Tsalkidou, E, Xanthoulis A, Bekiaridou K, Dimoulas A. Results of surgery for colorectal carcinoma with obstruction. Langenbeck’s Arch Surg 2009, 394: 49-53
 21. Spiliotis J, Tentes A. A, Vaxevanidou A, Korakianitis OS, Rogdakis A, Mirelis CG, Datsis A, Kekelos S. Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the management of peritoneal carcinomatosis. Preliminary results and cost from two centres in Greece. J BUON 2008, 13: 205-210.
 22. Bougioukas IG, Courcoutsakis N, Korakianitis OS, Tentes AAK, Prasopoulos P. Liver hydatid cyst perforated into the large bowel: a case report. Cases J 2009, 18, 2: 6999
 23. Amarantidis K, Xenidis N, Chelis L, Chiotis A, Tentes A, Chatzaki E, Kortsaris A, Polychronidis A, Karakitsos P, Kakolyris S. A dose escalation study of docetaxel plus capecitabine in combination with oxaliplatin in patients with advanced solid tumors. Acta Oncol 2009, Oct 20
 24. Xenidis N, Neanidis K, Amarantidis K, Dimopoulos P, Chamalidou E, Pitsiava D, Tentes A, Chatzaki E, Karakitsos P, Kakolyris S. Bi-weekly vinorelbine and gemcitabine as second-line and beyond treatment in ovarian cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2010, 11
 25. A. A. K. Tentes, O. Korakianitis, D. Veliovits, E. Sgouridou, C. Karagiozoglou, K. Moustakas. The impact of total mesorectal excision in middle and low rectal carcinomas. J BUON 2010, 15: 56-60
 26. A. A. K. Tentes, O. S. Korakianitis, S. Kakolyris, D. Kyziridis, D. Veliovits, C. Karagiozoglou, E. Sgouridou, K. Moustakas. Cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy in recurrent ovarian cancer. Tumori 2010, 96: 411-416
 27. A. A. K. Tentes, O. S. Korakianitis, S. Kakolyris, D. Veliovits, S. Fotakis, I. Kouyioumtzi, D. Kyziridis. Differences between right- and left-sided colon carcinomas. J BUON 2010, 15: 285-289
 28. A. A. K. Tentes, O. Korakianitis, D. Kyziridis, D. Veliovits. Long-term results following potentially curative gastrectomy for gastric cancer. J BUON 2010, 15: 504-508
 29. N. Xenidis, K. Neanidis, K. Amarantidis, P. Dimopoulos, E. Chamalidou, D. Pitsiava, A. Tentes, E. Chatzaki, P. Karakitsos, S. Kakolyris. Biweekly vinorelbin and gemcitabine as second-line and beyond treatment in ovarian cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2011, 67: 69-73
 30. A. A. K. Tentes, I. D. Spiliotis, O. S. Korakianitis, A. Vaxevanidou, D. Kyziridis. Adjuvant perioperative intraperitoneal chemotherapy in locally advanced colorectal carcinoma: preliminary results. ISRN Surgery 2011, doi: 10.5402/2011/529876
 31. Amarantidis K, Xenidis N, Chelis L, Chamalidou E, Dimopoulos P, Michailidis P, Tentes A, Deftereos S, Karanikas M, Karayiannakis A, Kakolyris S. Docetaxel plus oxaliplatin in combination with capecitabine as first-line treatment for advanced gastric cancer. Oncology 2011, 80: 359-365
 32. A. A. Tentes, S. A. Kakolyris, D. Kyziridis, C. Karamveri. Cytoreductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy in the treatment of advanced epithelial ovarian cancer. J Oncol 2012, doi: 10.1155/2012/358341
 33. Xenidis N, Chelis L, Amarantidis K, Chamalidou E, Dimopoulos P, Courcoutsakis N, Tentes A, Chiotis A, Prasopoulos P, Kakolyris S. Docetaxel plus gemcitabine in combination with capecitabine as treatment for inoperable pancreatic cancer: a phase II study. Cancer Chemother Pharmacol 2012, 69: 477-484
 34. A. A. Tentes, O. Korakianitis, N. Pallas, C. Mavroudis, P. Sarlis, A. Liberis, A. Pagalos, S. Popidis. Peritoneal colorectal carcinomatosis treated with cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy. Surgical Science 2012, 3: 72-77
 35. N. Courcoutsakis, A. A. Tentes, E. Astrinakis, P. Zezos, P. Prasopoulos. CT-enteroclysis in the preoperative assessment of the small bowel involvement in patients with peritoneal carcinomatosis, candidates for cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Abdom Imaging 2012, DOI: 10.1007/s00261-012-9869-3
 36. A. A. K. Tentes, D. Kyziridis, S. Kakolyris, N. Pallas, G. Zorbas, O. Korakianitis, C. Mavroudis, N. Courcoutsakis, P. Prasopoulos. Preliminary results of hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy as an adjuvant in resectable pancreatic cancer. Gastroenterol Res Pract 2012, doi: 10.1155/2012/506571
 37. Xanthoulis A, Kotsinas A, Tiniakos D, Fiska A, Tentes AA, Kyroudi A, Kittas C, Gorgoulis V. The Relationship Between E2F Family Members and Tumor Growth in Colorectal Adenocarcinomas: A Comparative Immunohistochemical Study of 100 Cases. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2012 Jun 7
 38. Cao C, Yan TD, Morris DL, van der Speeten K, Laurberg S, Glehen O, Link K, Piso P, Tentes AA, Deraco M, Larsen SG, Kecmanovic D, Bayón LG, Melero JT, González-Moreno S, Mahteme H, Gertsch P, Moran B, Esquivel J, Alexander R, Levine EA, Sugarbaker PH. Prospective registry on mesothelioma peritonei treatment (PROMPT): study design and rationale. Tumori. 2012 Jan-Feb;98(1):166-71. doi: 10.1700/1053.11517
 39. Korakianitis O, Andreou A, Mavroudis C, Tentes A. A. Continuous neostigmine infusion in a patient with myasthenia gravis undergoing cytoreductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy (HIPEC). Case Study and Case Report 2012, 2: 87-90
 40. D. Veliovits, A. Fiska, G. Zorbas, A. A. Tentes. Retroperitoneal schwannomas. Am J Case Rep 2012, 13 CR 244-246
 41. A. A. Tentes, N. Pallas, D. Kyziridis, G. Zorbas, S. Popidis, O. Korakianitis, C. Mavroudis, A. Spiridonidou. Perioperative intraperitoneal chemotherapy for advanced gastric cancer. J Solid Tumors 2012, 2: 5-12
 42. A. A. Tentes, G. Zorbas, N. Pallas, A. Fiska. Multicystic peritoneal mesothelioma: report of a case. Am J Case Reports 2012, 13CR 262-264
 43. A.A. Tentes, N. Pallas, O. Korakianitis, C. Mavroudis, A. Spiridonidou, G. Zorbas, S. Popidis, N. Papadoniou, V. Darladima, A. Smyrnis, C. Siopis. The cost of cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy in the treatment of peritoneal malignancy in one Greek institute. J BUON 2012, 17: 776-780
 44. A. A. Tentes, S. Kakolyris, N. Pallas, O. Korakianitis, C. Mavroudis, G. Zorbas, P. Sarlis. Preliminary results with the use of hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy or systemic chemotherapy in high-risk colorectal cancer patients. Transl Gastrointest Cancer 2012, doi: 10.3978/j.issn.2224-4778.2012.10.02
 45. Balgkouranidou I, Karayiannakis A, Matthaios D, Bolanaki H, Tripsianis G, Tentes A. A, Lianidou E, Chatzaki E, Fiska A, Lambropoulou M, Kolios G, Kakolyris S. Assessment of SOX17 DNA methylation in cell free DNA from patients with operable gastric cancer. Association with prognostic variables and survival. Clin Chem Lab Med 2013, doi 10.1515/cclm-2012-0320
 46. Stamou K, Panoussopoulos SG, Emmanouil Th, Samanta E, Tentes A. A. Chlecystocholedocholithiasis: rendezvous approach when preoperative endoscopic cholangiopancreatography is not feasible or unsuccessful. J Lapararoendoscopic and Advanced Surgical Technique. Part B, Videoscopy, 2014.
 47. Stamou K, Panoussopoulos SG, Alevizos L, Filippidis Th, Samanta E, Athanasiadis I, Tentes A. A. Totally laparoscopic resection of a retroperitoneal small round cell tumor. J Lapararoendoscopic and Advanced Surgical Technique. Part B, Videoscopy, August 2014.
 48. Mavroudis C, Alevizos L, Stamou K, Vogiatzaki T, Elefhteriadis S, Korakianitis O, Tentes A, Iatrou C. Hemodynamic monitoring during Heated Intraoperative Intraperitoneal Chemotherapy using the FloTrac/VigileoTM system. Int Surg 2015, doi: 10.9738/intsurg-d-14-00138.1
 49. Tentes A. A. HIPEC in controversial digestive tumors. J BUON 2015, suppl 1: S56-S59
 50. Stamou K, Tsamis D, Pallas N, Samanta E, Courcoutsakis N, Prassopoulos P, Tentes A. A. Treating peritoneal mesothelioma with cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. A case series and review of the literature. Int J Hyperthermia 2015, 18: 1-7
 51. Korakianitis O, Daskalou T, Alevizos L, Stamou K, Mavroudis C, Iatrou C, Vogiatzaki T, Eleftheriadis S, Tentes A. A. Lack of significant coagulopathy in patients undergoing cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) indicates that epidural anaesthesia is a safe option. Int J Hyperthermia 2015, 8: 1-6
 52. A. A. Tentes, K. Stamou, N. Pallas, C. Karamveri, E. Samanta, E. Evodia. Cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy for the treatment of peritoneal carcinomatosis from rectal cancer. Hell Surg Oncol 2015, 6: 43-47
 53. A. A. Tentes. HIPEC in controversial digestive tumors. JBUON 2015 20 (suppl 1): S56-S59
 54. A. A. Tentes, K. Stamou, N. Pallas, C. Karamveri, D. Kyziridis, C. Christakis. The effect of hyperthermic intraoperative intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) as an adjuvant in patients with resectable pancreatic cancer. Int J Hyperthermia 2016, 32: 895-899, doi: 10.1080/02656736.2016.1227094
 55. Sugarbaker PH, Sammartino P, Tentes A. A. Proactive management of peritoneal metastases from colorectal cancer: the next logical step toward optimal local-regional control. Colorectal Cancer 2012, 1:115-123
 56. Sugarbaker PH, Sammartino P, Tentes A. A. Eradication of minimal residual disease in the perioperative period in primary colon cancer. Colorectal Cancer 2015, 4:157-166
 57. Tentes AA, Palaskas TB, Stamou KM, Stoforos CE, Pallas N, Karamveri C, Kyziridis D, Hristakis C, Kyriakopoulos V. Cytoreductive surgery combined with HIPEC in newly diagnosed and recurrent ovarian cancer. Eur J Gynecol Oncol
 58. Amblard I, Mercier F, Bartlett DL, Ahrendt SA, Lee KW, Zeh HJ, Levine EA, Baratti D, Piso P, Morris DL, Rau B, Tentes AAK, Tuech JJ, Quenet F, Akaishi E, Pocard M, Yonemura Y, Lorimier G, Delroeux D, Villeneuve L, Glehen O, Passot G, on behalf PSOGI and BIG RENAPE working groups. Cytoreductive surgery and HIPEC improve survival compared to palliative chemotherapy for cholangiocarcinoma with peritoneal metastasis: A multi-institutional cohort from PSOGI and BIG RENAPE groups.
 59. Pallas N, Karamveri C, Kyziridis D, Hristakis C, Kyriakopoulos V, Kalakonas A, Vaikos D, Tentes AK. Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) for colorectal and appendiceal carcinomas with peritoneal carcinomatosis. J BUON 2017, 22: 1547-1553
 60. Tentes AA, Pallas N, Karamveri C, Kyziridis D, Hristakis C. Cytoreduction and HIPEC for peritoneal carcinomatosis of pancreatic cancer. J BUON 2018, 23: 482-487
 61. Karamveri C, Pallas N, Kyziridis D, Hristakis C, Kyriakopoulos V, Kalakonas A, Vaikos D, Tentes A. A. Cytoreductive surgery in combination with HIPEC in the treatment of peritoneal sarcomatosis. Indian J Surg Oncol 2018, doi.org/10.1007/s13193-018-782-8
 62. Mehta S, Schwarz L, Spiliotis J, Hsieh M-C, Akaishi E, Goere D, Sugarbaker PH, Baratti D, Quenet F, Bartlett DL, Villeneuve L, Kepenekian V on Behalf of the PSOGI and BIG-RENAPE Working Groups. Is there an oncological interest in the combination of CRS/HIPEC for peritoneal carcinomatosis of HCC? Results of a multicenter international study. EJSO, 2018, doi: 10.1016/j.ejso.2018.05.021