2310 966100

ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

info@minimalsurgery.gr

www.minimalsurgery.gr

Facebook Page

ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά

Ημερομηνία γέννησης: 07.07.1976
Τόπος γέννησης: Αλεξανδρούπολη Έβρου
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά
Πτυχίο Ιατρικής: Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. 2002 ‘’Λίαν Καλώς’’
Άδεια άσκησης επαγγέλματος: ΔΥ/Γ1/36009/22.07.02 Νομαρχία Θεσσαλονίκης
Ειδικότητα Χειρουργικής: Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. (Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α. 29/09/2005 – 31/10/2007)
Γ’ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ (Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α 1/11/2007- 21/11/2010)
Διδακτορική διατριβή: Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. (12/01/2009)
Θέμα: «Η επίδραση της χρόνιας αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης στο διάφραγμα (Πειραματική εργασία σε κουνέλια)» Βαθμός: “Άριστα’’.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

01. Υπηρεσία υπαίθρου

Διορίστηκα στις 8-9-2002 στο Π.Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσιο» για τρίμηνη εκπαίδευση, την οποία περάτωσα στις 12-12-2002. Από 16-12-2002 έως 27-12-2003 υπηρέτησα σε οργανική θέση αγροτικού ιατρού στο Κ.Υ. Τσοτυλίου Κοζάνης

02. Στρατιωτική υπηρεσία

Τον Φεβρουάριο του 2004 κατατάχθηκα στον στρατό ξηράς, όπου μετά την δίμηνη βασική εκπαίδευση στο κέντρο εκπαίδευσης υγειονομικού ‘Αρτας (Κ.Ε.ΥΓ), υπηρέτησα ως οπλίτης ιατρός στο 492 ΓΣΝ Αλεξανδρούπολης, από 1/5/2004 έως 6/9/2004.

Στο χρονικό αυτό διάστημα διετέλεσα εσωτερικός βοηθός της χειρουργικής κλινικής. Από 02/10/2004 έως 24/2/2005 υπηρέτησα ως οπλίτης ιατρός στη Δ’Μοίρα Καταδρομών από όπου και απολύθηκα. Από την Δ’ΜΚ έλαβα εύφημο μνεία για τις υπηρεσίες μου στο στράτευμα. Στις 28/3/2011 (ΦΕΚ Γ 249/15-4-2011) με προεδρικό διάταγμα ονομάστηκα έφεδρος Ανθυπολοχαγός του Υγειονομικού Σώματος.

03. Μετεκπαίδευση

 1. Μετεκπαίδευτικό πρόγραμμα «Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής» που οργανώνει το ΕΚΑΒ, το οποίο διαρκεί 300 ώρες.
 2. 9/9/2011 – 11/11/2011 UO Chirurgia Generale II, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Direttore Prof. Paolo Miccoli.
 3. 21/11/2011 -20/1/2012 UO Endocrinochirurgia, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Direttore Prof. Paolo Miccoli.

04. Ιατρική προϋπηρεσία

 1. Από 17/7/2000 έως 30/7/2000 συμμετείχα στις εργασίες των Εξωτερικών Ιατρείων και των Χειρουργείων του Απολλώνειου Νοσοκομείου Λευκωσίας.
 2. Από 1-8-2002 έως 15-8-2002 έλαβα μέρος στο «πρόγραμμα ενίσχυσης των νησιών» που διοργανώθηκε από την Ε.Φ.Ι.Ε.Ε., στο Κ.Υ. Κισσάμου Χανίων.
 3. Από 1/5/2004 έως 6/9/2004 διετέλεσα εσωτερικός βοηθός της χειρουργικής του 492 ΓΣΝ Αλεξανδρούπολης.
 4. Από 02/10/2004 έως 24/2/2005 υπηρέτησα ως οπλίτης ιατρός στη Δ’Μοίρα Καταδρομών.
 5. Από 29/09/2005 έως 31/10/2007 υπηρέτησα ως ειδικευόμενος στη γενική χειρουργική ιατρός στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ..
 6. Από 1/11/2007 έως 21/11/2010 υπηρέτησα ως ειδικευόμενος στη γενική χειρουργική ιατρός στη Γ’ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ..
 7. Από 21/11/2010 έως 14/1/2011 υπηρέτησα στη Γ’ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ με παράταση σύμβασης.
 8. Από 23/2/2011 με την με Αρ.Πρωτ. Γ1/3285 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διατηρώ ιδιωτικό χειρουργικό ιατρείο.
 9. Από 18/7/2014 έως και σήμερα με την υπ.αρθμ. 34427/92/21-11-2013 (ΦΕΚ 822/1-7-2014τ.Γ’) διορίστηκα ως λέκτορας στην Α’Προπαιδευτική Χειρουργική του ΑΠΘ, με πλήρες κλινικό έργο και συμμετοχή στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

05. Διδακτικό έργο

Α. Προπτυχιακή εκπαίδευση

 1. Από το 2005 έως το 2007, συμμετείχα στην κλινική άσκηση των φοιτητών του ΣΤ’, Ζ’ και ΙΑ’ εξαμήνου που ασκούνταν στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ.
 2. Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Γ’Χειρουργικής κλινικής, υπό την επίβλεψη του Καθ. Ι. Ντοκμετζίογλου από 30-3-2005 εώς 29-3-2007.
 3. Από το 2008 έως 2010 συμμετείχα στην κλινική άσκηση των φοιτητών του ΣΤ’, Ζ’ και ΙΑ’ εξαμήνου που ασκούνται στην Γ’ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ.
 4. Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2010 προσλήφθηκα με την υπ.αριθμ. 46933/15-04-2010 πρυτανική πράξη ως διδάσκων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (15/4/2010-31/8/2010) για τη διδασκαλία του μαθήματος «Γενική Χειρουργική».
 5. Από τον Απρίλιο του 2007 έως το 2010 αποτέλεσα μέλος των εκπαιδευτών του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, συμμετέχοντας στη διδασκαλία, προετοιμασία και διενέργεια των εξετάσεων του επιλεγόμενου μαθήματος του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων που διδάσκεται στους φοιτητές της ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ.
 6. Από 23/12/2010 μέχρι 28/02/2011 εργάστηκα ως Έμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ανατομίας.
 7. Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Γ’Χειρουργικής κλινικής, υπό την επίβλεψη του Καθ. Ν. Τζιρής από 09-2-2011 εώς 08-2-2013.
 8. Στις 19/3/2012 παρέδωσα το μάθημα «Ανατομία-Φυσιολογία των ενδοκρινών αδένων» στην ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών του ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»
 9. Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Γ’Χειρουργικής κλινικής, υπό την επίβλεψη του Καθ. Ι. Κανέλλου από 7-6-2013 εώς 17-7-2014 (Διακοπή λόγω διορισμού ως μέλος ΔΕΠ).
 10. Από 18/7/2014 έως και σήμερα με την υπ.αρθμ. 34427/92/21-11-2013 (ΦΕΚ 822/1-7-2014τ.Γ’) διορίστηκα ως λεκτοράς στην Α’Προπαιδευτική Χειρουργική του ΑΠΘ

Β. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

 1. Μαθήματα τμήματος Πρώτων Βοηθειών Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Θεσσαλονίκη 2007, Εισήγηση με θέμα: «Αντιμετώπιση εγκαυματία»
 2. Διημερίδα της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 4-5 Μαϊου 2007, , με θέμα: «Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική Άσκηση». Εκπαιδευτής στο εφαρμοσμένο φροντιστήριο με θέμα: «Ακινητοποίηση και μεταφορά τραυματία». Συντονιστής Σ. Αποστολίδης
 3. 9ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, 7ο Ελλαδό-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 27-30 Μαρτίου 2008, εκπαιδευτής στο εφαρμοσμένο φροντιστήριο με θέμα: «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) – Α’ Βοήθειες – Μεταφορά και Ακινητοποίηση Τραυματία». Συντονιστές Ν. Αγγελίδης, Σ. Αποστολίδης
 4. Διημερίδα της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 7-8 Μαρτίου 2009, με θέμα: «Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική Άσκηση». Εκπαιδευτής στο εφαρμοσμένο φροντιστήριο με θέμα: «ΚΑΡΠΑ – Ακινητοποίηση και Μεταφορά Τραυματία».
 5. Διημερίδα της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 4-5 Δεκεμβρίου 2010, με θέμα: «Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική Άσκηση». Εκπαιδευτής στο εφαρμοσμένο φροντιστήριο με θέμα: «Ακινητοποίηση και μεταφορά τραυματία». Συντονιστής Σ. Αποστολίδης
 6. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Α’Προπαιδευτική Κλινικής Α.Π.Θ 2005-2008
 7. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Γ’Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ 2007-2010
 8. Μεταπτυχιακό μάθημα «Τραύμα-Πολυτραυματίας», κεφάλαιο «Πρώτες βοήθειες πολυτραυματίας», Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ 2008-2009
 9. Μεταπτυχιακό μάθημα «Τραύμα-Πολυτραυματίας», κεφάλαιο «Πρώτες βοήθειες πολυτραυματίας», Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ 2009-2010
 10. Μεταπτυχιακό μάθημα «Παχυσαρκία», κεφάλαιο «Παχυσαρκία και παθήσεις οργάνων και συστημάτων», Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Σχολής 2011-2012
 11. Μετεκπαιδευτική Ημερίδα που έγινε στην Αθήνα στις 2/4/2011 με θέμα «Προβλήματα Χειρουργικών Ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».

Από το Μάιο του 2012, για δύο φορές το χρόνο, και έως σήμερα συμμετέχω ως εκπαιδευτής στο “Basic Surgical Skills Course”, που διοργανώνεται από τη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Υπεύθυνος Αν. Καθ. κ. Ζαχαρούλης) και τελεί υπό την αιγίδα του Royal College of Surgeons of England.

06. Ερευνητικό έργο

Συμμετέχω ενεργά σε επτά διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα και σε τρείς πολυκεντρικές μελέτες:

 1. Classic Total Thyroidectomy With or Without Drain
 2. Late Postoperative Course of Patients With Mini Video Assisted Thyroidectomy (miVAT) Versus Classic Thyroidectomy (T)
 3. Immediate Postoperative Course of Patients With Mini Video Assisted Total Thyroidectomy (miVAT) Versus Classic Total Thyroidectomy (cTT)
 4. Perioperative Parathormone Measurement and Sodium Bicarbonate Infusion Test After Total Thyroidectomy
 5. Role of Droperidol in Postoperative Vomiting
 6. Vitamin D levels and postoperative hypocalcemia after total thyroidectomy
 7. Compression Anastomosis using the CAR™ 27. Protocol No: 08-CAR-07-Gr-01
 8. Assessment of Peritoneal Immune Response in Patients With Severe Intra-abdominal Sepsis Managed With Laparostomy and Vacuum Assisted Closure (VAC)
 9. Protocol D4280C00001: A Phase III,  Randomized, Multicenter, Double Blind, Double Dummy, Parallel-Group, Comparative Study to Determine the Efficacy, Safety, and Tolerability of Ceftazidime Avibactam (CAZ104) Plus Metronidazole Versus Meropenem in the Treatment of Complicated Intra-Abdominal Infections (clAls) in Hospitalized AdultsD4280C00005
 10. Gastro-intestinal Failure Trial Group

Υπό την αιγίδα της World Society of Abdominal Compartment Syndrome που αφορά τη δυσλειτουργία του πεπτικού σε βαρέως πάσχοντες

07. Επιστημονικές Εταιρείες

Είμαι μέλος των παρακάτω Ιατρικών εταιρειών :

Α. Ελληνικές

 1. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας από το 2007
 2. Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος από το 2011
 3. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων από το 2011
 4. Ογκολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος από το 2012
 5. Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος από το 2013
 6. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία από το 2014

Β. Διεθνείς

 1. International Hepato Pancrato Billiary Association (IHPBA) από το 2003
 2. World Society of Abdominal Compartment Syndrome (WSACS) από το 2007, ενώ από το 2014 αποτελώ πρέσβη της εταιρείας στην Ελλάδα.
 3. European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) από το 2009

08. Συμμετοχή σε σύνταξη περιοδικών

 • Μέλος επιτροπής σύνταξης (Editorial Board)
 1. Medicine (συμπεριλαμβάνεται στο PubMed, IF: 4.867)
 2. World Journal of Gastroenterology (συμπεριλαμβάνεται στο PubMed, IF: 2.547)
 3. Journal of Medical Case Reports (συμπεριλαμβάνεται στο PubMed)
 4. Annals of Thyroid Research
 5. World Journal of Otorhinolaryngology
 • Cases Journal (το οποίο συμπεριλαμβανόταν στο PubMed μέχρι την συγχώνευσή του)
 • Κριτής (Reviewer)
 1. International Urology and Nephrology, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed .
 2. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 3. Digestive Disease and Sciences, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 4. Obesity Surgery, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 5. Canadian Medical Association Journal, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 6. Saudi Medical Journal, το οποίο περιλαμβάνεται στο Pub Med
 7. BMJ Case Reports, το οποίο περιλαμβάνεται στο Pub Med
 8. Journal of Cardiothoracic Surgery
 9. Medical Case Studies
 10. International Journal ofColorectal Diseases, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 11. Journal of Medicine and medical science
 12. World Journal of Surgical Oncology
 13. Expert Review  of Gastroenterology & Hepatology
 14. Journal of Clinical Medicine and Research
 15. Open Women’s Health Journal
 16. Critical Care Medicine, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 17. Indian Journal of Medical Research
 18. Hippokratia, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 19. North American Journal of Medical Science, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 20. Acta Medico-Historica Adriatica
 21. Basic Research Journal of Medicine & Clinical Science
 22. PLoS ONE, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 23. BMC Research Notes
 24. International Journal of Surgery
 25. Case Report in Emergency Medicine
 26. International Journal of STD & AIDS

09. Οργάνωση συνεδρίων

 1. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 12 και 14 Μαίου 2000.
 2. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 27 και 29 Νοεμβρίου 2009.
 3. Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκής Επιτροπής Νέων Ιατρών στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία 16-18 Σεπτεμβρίου 2011.
 4. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2012 .
 5. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αλεξανδρούπολη 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2013 .

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Οκτωβρίου 2014.

10. Βραβεία

 1. Τρίτο βραβείο στο “Concours scientifique” ως φοιτητής το 1995.
 2. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαϊου 2007. Βραβείο με χρηματικό έπαθλο.
 3. 11ου Πανελλήνιο Συνεδρίου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. Βραβείο Καλύτερης Επιστημονικής Εργασίας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΡΡΑΣ».
 4. 11ου Πανελληνίο Συνεδρίου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. Βραβείο οργανωτικής επιτροπής για το καλύτερο video.
 5. 25ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου. Βραβείο στη μνήμη του ιατρού Σωκράτη Βλαχογιάννη.
 6. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010. Έπαινος δεύτερης καλύτερης προφορικής επιστημονικής ανακοίνωσης.
 7. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία. Βραβείο καλύτερης παρουσίασης εργασίας για νέους ειδικευόμενους χειρουργούς.
 8. 12ο Πανελλήνιο Συνεδρίου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. Βραβείο οργανωτικής επιτροπής για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση
 9. Eminent Scientist of the Year 2012, από το International Research Promotion Council.
 10. 28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Βραβείο του Ιδρύματος Χαριλάου Κ. Κεραμέως.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής. 2ο Βραβείο.

11. Άλλες δραστηριότητες

 1. Στις 24/10/2014 τοποθετήθηκα από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στην Ομάδα Επιτήρησης και Ορθής Χρήσης Αντιβιοτικών
 2. Εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 2007-2009
 3. Εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 2009-2011
 4. Υπεύθυνος μαθημάτων του τμήματος πρώτων βοηθειών της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης», από την οποία και μου απονεμήθηκε ευχαριστήριο δίπλωμα.
 5. Διεθνής διαιτητής στην άρση βαρών.
 6. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Νέων από το 1993 εώς το 1999

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Β.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Συμμετοχή σε Ελληνικά Συνέδρια – Ημερίδες

 1.  
  1. 5ο Ελληνο-Ιταλικό Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής και Γενικής Χειρουργικής, Βόλος-Σκιάθος 30 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 1999
  2. 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη 23-25 Απριλίου 1999
  3. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 1999
  4. 3η Ημερίδα Μελέτης Ιατρικών Εκδόσεων, Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2000
  5. 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 12-14 Μαίου 2000
  6. 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Λάρισα 27-29 Απριλίου 2001
  7. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακολογίας, Αθήνα 9-10 Φεβρουαρίου 2002
  8. 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Ιωάννινα 19-21 Απριλίου 2002
  9. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Θεσσαλονίκη 12-14 Απριλίου 2002
  10. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 21-23 Φεβρουαρίου 2002
  11. 6ο Πανελήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Θεσσαλονίκη 27-29 Σεπτεμβρίου 2002
  12. 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής Διατροφής, Αλεξανδρούπολη 1-3 Νοεμβρίου 2002
  13. 1ο Συνέδριο Πανελλήνιας Εταιρείας Ιστορίας της Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 22-23 Νοεμβρίου 2002
  14. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 17-18 Απριλίου 2003
  15. 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 9-11 Μαϊου 2003
  16. Εαρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Γρεβενά 6-8 Ιουνίου 2003
  17. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 14 – 16 Μαϊου 2004
  18. 8η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος, Αλεξανδρούπολη 20-21 Μαϊου 2004
  19. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004
  20. 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 27 Απριλίου -1 Μαίου 2004
  21. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη 9-11 Δεκεμβρίου 2005
  22. 21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006
  23. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006
  24. XV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα 13-16 Δεκεμβρίου 2006
  25. 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα Φροντίδας Κατακεκλιμένων και χρονίως πασχόντων ασθενών, Θεσσαλονίκη 17 Φεβρουαρίου 2007
  26. 22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Απριλίου 2007
  27. Διημερίδα με θέμα «Επείγοντα αθλητιατρικά θέματα με πρακτική άσκηση», Θεσσαλονίκη 4-5 Μαϊου 2007
  28. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαϊου 2007
  29. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Πάτρα 7-10 Ιουνίου 2007
  30. 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 18-21 Οκτωβρίου 2007
  31. 9ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, 7ο Ελλαδό-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 27-30 Μαρτίου 2008
  32. 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 27-29 Μαρτίου 2008
  33. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2008
  34. Νομικά-Οικονομικά-Επικοινωνιακά θέματα για ειδικευόμενους ιατρούς, Θεσσαλονίκη 1-3 Δεκεμβρίου 2008
  35. 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 2009
  36. 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 2-5 Απριλίου 2009
  37. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Αθήνα 15-17 Μαïου 2009
  38. 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009
  39. 7η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα 6-8 Νοεμβρίου 2009
  40. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Θεσσαλονίκη 20-22Νοεμβρίου 2009
  41. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμωξεων, Ιωάννινα 20-22 Νοεμβρίου 2009
  42. 11ο Πανελληνίο Συνεδρίο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 2009
  43. 25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 18-20 Μαρτίου 2010
  44. 16ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 4ο Διεθνές Forum φοιτητών ιατρικής & νέων ιατρών Ελλάδας, Αθήνα 16-18 Απριλίου 2010
  45. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής Διατροφής, Αλεξανδρούπολη 19-21 Νοεμβρίου 2010.
  46. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010.
  47. Επετειακή Διημερίδα: «Νεότερες εξελίξεις στη χειρουργική», Θεσσαλονίκη 14-15 Μαΐου 2011.
  48. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου 2011.
  49. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία 16-18 Σεπτεμβρίου 2011.
  50. 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012
  51. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2011.
  52. 10ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 8-10 Δεκεμβρίου 2011
  53. Εαρινή Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Καλάβρυτα 23-24 Μαρτίου 2012.
  54. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 25-27 Μαΐου 2012
  55. Ημερίδα με θέμα: «Καρκίνος και Διατροφή», Ογκολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 12 Οκτωβρίου 2012.
  56. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ , Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2012.
  57. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Λάρισσα 27-29 Σεπτεμβρίου 2013.
  58. Πολυθεματικό συνέδριο με τίτλο: «Σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι στην καθημερινή κλινική πράξη», Καβάλα 4-5 Οκτωβρίου 2013.
  59. Εαρινή Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Δελφοί 6-7 Απριλίου 2013.
  60. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αλεξανδρούπολη 11-13 Απριλίου 2013.
  61. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Θεσσαλονίκη 17-18 Μαΐου 2013.
  62. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αλεξανδρούπολη 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2013.
  63. Εαρινή Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 8-9 Μαρτίου 2014.
  64. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Οκτωβρίου 2014 ().
  65. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ , Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2014

2. Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια – Ημερίδες

 1. 5th BANTAO Congress, Thessaloniki 30 September – 3 October 2001
 2. 29th Symposium of the European Association of Geriatric Psychiatry, Thessaloniki 7 – 11 November, 2001.
 3. 5th European Congress of the IHPBA, Istanbul, Turkey, 28-31 May 2003
 4. 7th Annual Meeting of the European Society of Surgery, Prague, Czech Republic, 20-22 November 2003
 5. 32nd Conference of the European Teratology Society, Thessaloniki, Greece, 19 – 22 September 2004
 6. 7th World Congress of IHPBA, 10th Annual Meeting of AUGIS, Edinburgh, Scotland, 3-7 September 2006
 7. 15th European Congress on Obesity (ECO), Budapest, Hungary, 22-25 April 2007
 8. 8th World Congress of IHPBA, Mumbai, India, 27 February – 2 March 2008
 9. 9th European Congress of Neuropathology, Athens, Greece 8 -10May 2008
 10. XXVIIth International Congress of the International Academy of Pathology, Athens, Greece 12-17 October 2008
 11. 2nd Central European Congress of Surgery and 3rd International Pancreatic Days, Katowice, Poland 23-25 April 2009
 12. 8th Congress of the European Hepato-Pancreato-Biliary Association, Athens, Greece, June 18-20 2009
 13. 4th World Congress Abdominal Compartment Syndrome, Dublin, Ireland 24-27 June 2009
 14. 13th Surgical Week, Chalkidiki, Greece 26-31 June 2009
 15. 43rd World Congress of the International Society of Surgery ISS/SIC, Adelaide, Australia 6-10 September 2009
 16. 11th Hauptstadtkongress der DGAI für Anästhesiologie und Intensivtherapie, Berlin, Germany 17-19 September 2009
 17. 22nd Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Vienna, Austria 11-14 October 2009
 18. Benign Colorectal Diseases, St.Gallen, Switzerland 2-4 December 2009
 19. 9th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Buenos Aires, Argentina 18-20 April 2010
 20. 7th Biennial Congress of the MSCP, Thessaloniki, Greece 22-24 April 2010
 21. 23rd Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine, 9-13 October 2010.
 22. Euroanaesthesia 2010, The European Anaesthesiology Congress, Helsinki , Finland, 12-15 June 2010
 23. Symposium of the Surgical Society of Serbia, Nis, Serbia 28 March 2014.
 24. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνοπτικά)
 25. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνοπτικά)
 26. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνοπτικά)

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνοπτικά)

1. Διδακτορική διατριβή

 • Τίτλος: Η επίδραση της χρόνιας αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης στο διάφραγμα (Πειραματική εργασία σε κουνέλια)

Διδακτορική διατριβή που έγινε δεκτή με τον βαθμό «Άριστα» στην Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ, Ιανουάριος 2009

2. Συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων

 • Τίτλος: «Χειρουργικές Παθήσεις Παχέος Εντέρου & Πρωκτού». Κεφάλαιο: «Περινεοπρωκτικές παθήσεις», Σελ.:203-259. Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη 2015.

3. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ε. Θεοδωρίδου, Γ. Γκουντάκος, Π. Ζεμπεκάκης, Α. Τουρκαντώνης. Πυρετός Αγνώστου Αιτιολογίας: Αναδρομική μελέτη τριών χρόνων.

Δημοσιεύτηκε στο Γαληνός 2003;45(4):377-384
 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Θ.Κουτσιμανή, Κ.Χατζημήσιος. Εκκρίζωση της μείζονος σαφηνούς: πρέπει ή όχι να συνοδεύει την απολίνωση της σαφηνομηριαίας συμβολής.

 
Δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Χειρουργική 2003;75(5):336-340

 • Θ. Παπαβραμίδης, Χ. Βασσαρά, Ι. Βελλισσάρης, Ι. Μώρος, Η. Δαλαίνας, Β. Δαλαίνας. Ραγέντα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής.

 
Δημοσιεύτηκε στο Γαληνός 2004;46(1):58-64
 

 • Σ. Νέττα, Α. Μιχαλόπουλος, Σ. Αποστολίδης, Β. Παπαδόπουλος, Δ. Παραμυθιώτης, Π. Χυτίρογλου, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Τζεβελέκη, Γ. Μπασδάνης, Ε. Φαχαντίδης. Διαφοροποίηση της δράσης των κορτικοστεροειδών στην επούλωση του κοιλιακού τραύματος και των αναστομώσεων του παχέως εντέρου

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2008;13:50-7
 

 • Ν.Μιχαλόπουλος, Ι.Κεσίσογλου, Θ.Παπαβραμίδης, Ι.Πλιάκος, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Η χρήση της συσκευής ραδιοσυχνοτήτων (TISSUELINK) στη χειρουργική του ήπατος

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2008;13:292-300
 

 • Κ. Σαπαλίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Θυρεοειδεκτομή υποβοηθούμενη με video (Mi-VAT)

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009 14(1): 52-55.
 

 • Κ. Σαπαλίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Μ. Γιαβροπούλου, Ι. Γιώβος, Σ. Παπαβραμίδης. Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή (Ανάλυση 13 περιπτώσεων)

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009 14(2): 126-132
 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Καραμέτου, Γ. Καραγιαννοπούλου, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Η βλεννοκήλη της σκωληκοειδούς απόφυσης

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009 14(2): 133-139
 

 • Ι. Κεσίσογλου, Θ. Παπαβραμίδης, Γ. Κανάκης, Ε. Κανάκης, Σ. Παπαβραμίδης. Η διαφαινόμενη συμβολή της νανο-μηχανικής στην εξελεγκτική πορεία του ανθρώπου

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009;14:188-192
 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Α. Μεγαλοπούλου, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Γ. Καραγιαννοπούλου, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Γιαβρόγλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση ινσουλινώματος».

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009;14:327-34
 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ε. Κωτίδης, Ι. Πλιάκος, Μ. Πολυζώνης, Σ. Παπαβραμίδης. «Επιπλοκές της μεκελείου απόφυσης σε ενήλικες ασθενείς».

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15:111-6
 

 • Ε. Κωτίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Γ. Μιστριώτης, Ν. Ροποτίνος, Σ. Παπαβραμίδης. Νευροενδοκρινικοί όγκοι στομάχου. Παρουσίαση περιστατικών και βιβλιογραφική ανασκόπηση

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15:44-52
 

 • Μ. Πολυζώνης, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Οπισθοπεριτοναϊκό λιποσάρκωμα: Παρουσίαση τριών ασθενών

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15: 191-7
 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Σ. Κωτίδης, Ο. Αγαλιώτη, Ε. Ζουπουνίδου, Σ. Παπαβραμίδης. Τραχηλική λεμφόρροια μετά από τροποποιημένο λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου, για θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς. Παρουσίαση ασθενούς.

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15:227-232
 

 • Σ. Λάσκου, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Μ. Ζηλακάκη, Μ. Πολυζώνης, Ν. Δεληγιαννίδης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Ενδείξεις σπληνεκτομής: Αναδρομική μελέτη επί 167 ασθενών

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15(3-4):236-41

4. Δημοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά

Α. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ

 • Papavramidis, M.Myronidou-Tzouveleki. Body weight regulation and possible clinical applications

Δημοσιεύτηκε στο Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics 2002; 16(1): 94-96

 • T. S Papavramidis, I. Pliakos, N. Michalopoulos, G. Karayanopoulou, I. Kesisoglou, V. Tzioufa, S. Papavramidis. A solid pseudo–papillary tumor of the pancreas

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2008;21(4):242-244

 • S Papavramidis, I. Pliakos, K. Triantafillopoulou, N. Michalopoulos, K. Sapalidis, I. Kesisoglou, S. Papavramidis Endoscopic removal of biliary tree echinococcal cysts

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2009;22(2):116-118

 • Kotzampassi, Y. Tzitzikas, T.S Papavramidis, A. Kolettas, E. Vrettou, Ch. Spiliadi. N-3 fatty acids ameliorate radiation-induced liver injury in the rat

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2009;22(2):106-111

 • S Papavramidis, K. Kaidoglou, V. Grosomanidis, P. Kazamias, Th. Anagnostopoulos, D. Paramythiotis, K. Kotzampassi. Short-term fasting-induced jejunal mucosa atrophy in rats – the role of probiotics during refeeding-.

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2009;22(4):268-274

 • Papavramidis TS, Mantzoukis K, Michalopoulos N. Confronting gastrocutaneous fistulas.

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2011;24(1):16-19

 • Sapalidis K, Kesisoglou I, Mistriotis GA, Papavramidis TS, Panteli N, Papavramidis ST. Laparoscopic left nephrectomy

Δημοσιεύτηκε στο Surgical Chronicles 2012;17(1):61

 • Papavramidis TS. Medullary Thyroid Carcinoma: A practical approach to a composite issue.

Δημοσιεύτηκε στο Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία 2012;3(1):13-24

 • Papavramidis. Defining and limiting minimal invasive thyroid surgery.

Δημοσιεύτηκε στο Hellenic Journal of Surgery 2015;87(1):89-91

 • Papavramidis. Neuromonitoring during thyroid surgery.

Δημοσιεύτηκε στο Hellenic Journal of Surgery 2015;87(1):82-84

Β. ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ

 • S. Papavramidis, N. Deligiannidis, T. Papavramidis, K. Sapalidis, M. Katsamakas, O. Gamvros. Laparoscopic cholecystectomy after bariatric surgery

Δημοσιεύτηκε στο Surgical Endoscopy 2003;17:1061-4

 • T. Papavramidis, E. E. Eleftheriadis, Th. S. Papavramidis, K. E. Kotzampassi, O. G. Gamvros. Endoscopic management of gastrocutaneous fistulas after bariatric surgery by using a fibrin sealant

Δημοσιεύτηκε στο Gastrointestinal Endoscopy 2004;59(2):296-300

 • Papavramidis, S. Papavramidis, K. Sapalidis, I. Kessisoglou, O. Gamvros. Pre- and post-operative esophageal and gastric pH levels in morbidly obese patients undergoing vertical gastroplasty

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2004;14:271-4

 • T Papavramidis, S. Papavramidis. Solid pseudopapillary tumors of the pancreas: review of 718 patients reported in English literature

Δημοσιεύτηκε στο Journal of American College of Surgeons 2005;6:965-72

 • Kotidis, G. Koliakos, T. Papavramidis, S. Papavramidis. The Effect of Biliopancreatic Diversion with Pylorus-Preserving Sleeve Gastrectomy and Duodenal Switch on Fasting Serum Ghrelin, Leptin and Adiponectin Levels: Is there a Hormonal Contribution to the Weight-Reducing Effect of this Procedure?

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2006;16(5):554-9

 • Michalopoulos, V. Papadopoulos, S. Apostolidis, T. Papavramidis, D. Paramythiotis, P. Berovalis.A rare case of pancreatic pseudocyst masquerading as hydrocele

Δημοσιεύτηκε στο Acta Gastroenterologica Belgica 2007;69:424

 • S Papavramidis, V.N Papadopoulos, A. Michalopoulos, D. Paramythiotis, S. Potsi, G. Raptou, A. Kalogera-Foutzila, N. Harlatis. Anterior chest wall tuberculous abscess: a case report

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports 2007;1:152

 • Paramythiotis, V.N Papadopoulos, A. Michalopoulos, T.S Papavramidis, P. Berovalis, N. Harlaftis. Acute pneumomediastinum secondary to hydrogen peroxide therapy of upper right limb wound

Δημοσιεύτηκε στο European Surgery 2007;39(6):368-371

 • Apostolidis, T.S. Papavramidis, A. Michalopoulos, V. N. Papadopoulos, D. Paramythiotis, N. Harlaftis. Groin Swelling, the Anatomic Way Out of Abdominal Haematomas: a Case Report and Explicative Literature Review

Δημοσιεύτηκε στο Acta Chir Belg, 2008;108:251-253

 • T.S. Papavramidis, A. Michalopoulos, V.N Papadopoulos, D. Paramythiotis, V. Karadimou, H. Kokkinakis, E. Fahantidis. Emphysematous cholecystitis: a case report

Δημοσιεύτηκε στο Cases Journal 2008;1:73

 • S. Apostolidis, T.S Papavramidis, A. Zatagias, A. Michalopoulos, V.N Papadopoulos, D. Paramythiotis, N. Harlaftis. Hematemesis as a rare presentation of a solid pseudo–papillary tumor of the pancreas: a case report

Δημοσιεύτηκε σο Journal of Medical Cases Reports 2008;2(1):271

 • Papavramidis TS, Kotzampassi K, Kotidis E., Eleftheriadis EE, Papavramidis ST. Endoscopic fibrin sealing of gastrocutaneous fistulas after sleeve gastrectomy and biliopancreatic diversion with duodenal switch

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Gastroenterology and Hepatology 2008;23-1802-5

 • Deligiannidis, T. Papavramidis, S. Papavramidis, G. Gkoutzamanis, I. Kessissoglou, I. Papavasiliou, O. Gamvros. Two different prosthetic materials in the treatment of large abdominal wall defects

Δημοσιεύτηκε στο Journal of New Zealand Medical Association 2008;121(1280):19-24

 • Papavramidis S, Sapalidis K, Pappas D, Karagianopoulou G, Trikoupi A, Souleimanis Ch, Papavramidis S. Gigantic hepatic amebic abscess presenting as acute abdomen: a case report

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports. 2008;2:325

 • T.S Papavramidis, N. Zandes, K. Hatzimisios, Th. Koutsimani, F. Kehagia, P. Agorastou, M. Doulgerakis, I. Patoulidis. Acute gallstone pancreatitis: a constant challeng for the surgeon

Δημοσιεύτηκε στο Indian Journal of Surgery 2008;70:224-6

 • Milias K, Deligiannidis N, Papavramidis TS, Ioannidis K, Xiros N, Papavramidis S. Biliogastric Diversion for the Management of High–Output Duodenal Fistula: Report of Two Cases and Literature Review

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Gastrointestinal Surgery 2009;13:299-303

 • Apostolidis S, Michalopoulos A, Papavramidis T.S, Papadopoulos V.N, Paramythiotis D, Harlaftis N. Inguinal Endometriosis: 3 cases and literature review

Δημοσιεύτηκε στο Southern Medical Journal 2009;102:206-7

 • Kotzampassi K, Kolios G, Manousou P, Kazamias P, Paramythiotis D, Papavramidis TS, Heliadis S, Kouroumalis E, Eleftheriadis E. Oxidative stress due to anesthesia and surgical trauma: Importance of early enteral nutrition

Δημοσιεύτηκε στο Molecular Nutrition and Food Research. 2009;53(6): 770-779

 • Papavramidis Th, Kesisoglou I, Orailoglou V, Bltzopouos V, Grosomanidis V, Papavramidis S. Mega-obese patients weighing more than 250kg: a problematic group

Δημοσιεύτηκε στο Acta Chir Belg 2009;109:61-64

 • Papavramidis T.S, Potsi S., Paramythiotis D., Michalopoulos A., Papadopoulos V.N., Douros V., Pantoleon A., Foutzila – Kalogera A., Ekonomou I., Harlaftis N. Gallstone obstructive ileus 3 years post–cholecystectomy to a patient with an old ileoileal anastomosis

Δημοσιεύτηκε J Korean Med Sci 2009;24(6): 1216-1219

 • Papavramidis TS, Duros V, Michalopoulos A, Papadopoulos VN, Paramythiotis D, Harlaftis N. Intra-abdominal pressure alterations after large pancreatic pseudocyst transcutaneous drainage

Δημοσιεύτηκε στο BMC Gastroenterol 2009;9:42

 • TS Papavramidis, Michalopoulos, G. Karayannopoulou, I. Kesisoglou, V. Tzioufa, G. Raptou, ST Papavramidis. Retroperitoneal ganglioneuroma in an adult patient: a case report and literature review of the last decade

Δημοσιεύτηκε στο South Med J 2009;102(10):1065-1067

 • S Papavramidis, I. I Kesisoglou, K. Milias, S. Papavramidis. Pancreatic lipoma: a not so rare entity

Δημοσιεύτηκε Acta Gastroenterol Belg 2009;72(2);235-237

 • Paramythiotis D, Papavramidis T.S, Papadopoulos V.N, Michalopoulos A, Vasilaki O, Harlaftis N. Acute contact appendicitis due to a migrated pericardial drain: a case report

Δημοσιεύτηκε Cases Journal 2009;2:6250

 • S Papavramidis, K. Sapalidis, N. Michalopoulos, K. Triantafillopoulou, G. Gkoutzamanis, I. Kesisoglou, S.T Papavramidis. Ultracision versus clamp-and-tie total thyroidectomy, a clinical trial

Δημοσιεύτηκε στο Head and Neck 2009; 32(6):723-7

 • Pliakos C, Alexiadou E, Metallidis S, Papavramidis T.S, Sapalidis K, Nikolaidis P. Right atrium myxoma coexisting with antiphospholipid syndrome: a case report

Δημοσιεύτηκε στο Cardiovasc Ultrasound 2009;7:47

 • Kesisoglou I, Papavramidis TS, Michalopoulos N, Ioannidis K, Trikoupi A, Sapalidis K, Papavramidis ST Superficial selective cervical plexus block following total thyroidectomy: A randomized trial

Δημοσιεύτηκε στο Head and Neck 2010; 32(8):984-988

 • Papavramidou N, Papavramidis T.S, Demetriou T. Ancient Greek and Greco-Roman Methods in Modern Surgical Treatment of Cancer

Δημοσιεύτηκε στο Ann Surg Oncol. 2010;17(3):665-7

 • Papavramidis TS, Michalopoulos N, Pliakos J, Triantafillopoulou K, Sapalidis K, Deligiannidis N, Kesisoglou I, Ntokmetzioglou I, Papavramidis ST. Minimally invasive video-assisted total thyroidectomy: An easy to learn technique for skilful surgeons

Δημοσιεύτηκε στο Head Neck. 2010; 32(10): 1370-1376

 • Paramythiotis D, Papavramidis T.S, Michalopoulos A, Papadopoulos V.N, Apostolidis S, Televantou D, Hytiroglou P. Chronic constipation due to presacral teratoma in a 36-year-old woman: a case report

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports 2010, 4:23

 • TS Papavramidis, Sapalidis, N. Michalopoulos, G. Karayannopoulou, G. Raptou, V. Tzioufa, I. Kesisoglou, ST Papavramidis. Spontaneous abdominal wall endometriosis: a case report

Δημοσιεύτηκε στο Acta Chirurgica Belgica 2009;109:778-781

 • Papavramidis TS, Pliakos I, Charpidou D, Petalotis G, Kollaras P, Sapalidis K, Kesisoglou I, Papavramidis ST. Management of an extrasphincteric fistula in an HIV-positive patient by using fibrin glue: a case report with tips and tricks. Δημοσιεύτηκε στο BMC Gastroenterol 2010;10:18
 • Paramythiotis D, Papavramidis T.S, Giavroglou K, Potsi S, Girtovitis F, Michalopoulos A, Papadopoulos V.N, Prousalidis J. Massive variceal bleeding secondary to splenic vein occlusion successfully treated by splenic artery embolization

Δημοσιεύτηκε στο J Med Case Reports 2010; 19(4):139

 • Pliakos I, Papavramidis T.S, Mihalopoulos N, Koulouris H, Kesisoglou I, Sapalidis K, Deligiannidis N, Papavramidis S. Vacuum Assisted closure in severe abdominal sepsis with or without retention sutured sequential fascial closure: a clinical trial

Δημοσιεύτηκε στο Surgery 2010; 148(5):947-953

 • Papavramidis TS, Sapalidis K, Michalopoulos N, Karayannopoulou G, Cheva A, Papavramidis ST. Umbilical endosalpingiosis: A case report.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports 2010;227

 • Germanidis G, Papavramidis TS, Mantzoukis K, Sapalidis K, Divanis D, Kalevrosoglou I, Chassapopoulou E, Nikolaidis P. Fibrin glue as a protective biomembrane for a duodenal ulcer vessel.

Δημοσιεύτηκε στο Endoscopy 2010;42:E348-E349

 • Papavramidis TS, Lazou TP, Cheva A, Gamvros OJ. Chronically increased intra-abdominal pressure. Validating a model

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2010;20(7):900-5

 • Ioannis Pliakos, Theodossis S. Papavramidis. Reply to: doi: 10.1016/j.surg.2010.03.027: Re: Commentary on Vacuum-assisted closure in severe abdominal sepsis with or without retention sutured sequential fascial closure: A clinical trial.

Δημοσιεύτηκε στο Surgery 2010;149(3):462-463

 • Michalopoulos A, Papadopoulos VN, Panidis S, Papavramidis TS, Chiotis A, Basdanis G. Cecal obstruction due to primary intestinal tuberculosis: A case series.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports  2011;5:128

 • Laskou S, Papavramidis TS, Cheva A, Michalopoulos N, Koulouris C, Kesisoglou I, Papavramidis S. Acute appendicitis caused by endometriosis: A case report.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports 2011;5:128

 • Papavramidis TS, Kotidis E, Ioannidis K, Cheva A, Lazou T, Koliakos G, Karkavelas G, Papavramidis ST.Diaphragmatic adaptation following intra-abdominal weight charging

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2011;21(10):1612-1616

 • Kotidis EV, Papavramidis TS, Ioannidis K, Cheva A, Lazou T, Michalopoulos N, Karkavelas G, Papavramidis ST. The effect of chronically increased intra-abdominal pressure on rectus abdominis muscle histology an experimental study on rabbits

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Surgical Research 2011;171(2):609-614

 • Theodossis S Papavramidis, Athanasios D MarinisIoannis PliakosIsaak KesisoglouNicki Papavramidou. Abdominal compartment syndrome – Intra-abdominal hypertension: Defining, diagnosing and managing.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Emergencies, Trauma and Shock 2011 Apr;4(2):279-91

 • Papavramidis TS, Michalopoulos NA, Mistriotis G, Pliakos IG, Kesisoglou II, Papavramidis ST. Abdominal compliance, linearity between abdominal pressure and ascitic fluid volume.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Emergencies, Trauma and Shock 2011 Apr;4(2):194-7

 • Michalopoulos N, Papavramidis TS, Karayannopoulou G, Cheva A, Pliakos I, Triantafilopoulou K, Papavramidis ST.Cervical thymic cysts in adults.

Δημοσιεύτηκε στοThyroid 2011 Sep;21(9):987-92 Epub 2011 May 19

 • Koulouris C, Papavramidis TS, Pliakos I, Michalopoulos N, Polyzonis M, Sapalidis K, Kesisoglou I, Gkoutzamanis G, Papavramidis ST. Intraoperative stimulation neuromonitoring versus intraoperative continuous electromyographic neuromonitoring in total thyroidectomy: identifying laryngeal complications.

Δημοσιεύτηκε στο American Journal of Surgery 2012 Jul;204(1):49-53. Epub 2011 Dec 9

 • Papavramidis TS, Kotidis E, Ioannidis K, Duros V, Cheva A, Michalopoulos A, Papadopoulos VN, Deligiannidis N, Papavramidis S. Intra-abdominal pressure changes after inguinal hernia repair.

Δημοσιεύτηκε στο American Surgeon 2012;78(1):E12-E14

 • Papavramidis TS, Kotidis E, Ioannidis K, Cheva A, Lazou T, Koliakos G, Karkavelas G, Papavramidis ST. The effects of chronically increased intra-abdominal pressure on the rabbit diaphragm.

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2012;22(3):487-492

 • Anastassiou OE, Yavropoulou MP, Papavramidis TS, Tzouvara C, Triantafyllopoulou K, Papavramidis S, Yovos JG. Seretory capacity of the parathyroid glands after total thyroidectomy in normocalcemic subjects.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2012;97(7):2341-2346

 • Papavramidis TS, Laskou S, Michalopoulos N, Pliakos I, Kesisoglou I, Papavramidis S. Typical image of splenic hydatidosis.

Δημοσιεύτηκε στοTropical Doctor2012 Apr;42(2):118-9. Epub 2012 Feb 15

 • Michalopoulos N, Laskou S, Papavramidis TS, Pliakos I, Kotidis E, Kesisoglou I, Papavramidis ST. Rupture of right hepatic duct into hydatid cyst.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Korean Medical Science 2012Aug;27(8):953-6. Epub 2012 Jul 25

 • Papavramidis TS, Grosomanidis V, Papakostas P, Penna S, Kotzampassi K. Intragastric balloon fundal or antral position affects weight loss and tolerability.

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2012;22(6):904-909

 • Kotidis E, Papavramidis T, Ioannidis K, Koliakos G, Lazou T, Cheva A, Michalopoulos N, Papavramidis S. Can chronic intra-abdominal hypertension cause oxidative stress to the abdominal wall muscles? An experimental study.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Surgical Research 2012;176(1):102-107

 • Papavramidis T, Mistriotis G, Michalopoulos N, Pliakos I, Panteli N, Papavramidis S. What is the safer prognostic index of postoperative symptomatic hypocalcemia?

Δημοσιεύτηκε στοThe American Surgeon 2012 Sep;78(9):E412-3

 • Ioannis Pliakos, Theodossis S. Papavramidis, Nikolaos Mihalopoulos, Isaak Kesisoglou, Konstantinos Sapalidis, Spiros Papavramidis. The value of vacuum assisted closure in septic patients treated with laparostomy.

Δημοσιεύτηκε στοThe American Surgeon 2012 Sep;78(9):957-61

 • Gialamas E, Papavramidis T, Michalopoulos N, Karayannopoulou G, Cheva A, Vasilaki O, Kesisoglou I, Papavramidis S. Enterobius vermicularis: a rare cause of appendicitis.

Δημοσιεύτηκε Turkish Journal of Parasitology 2012; 36(1): 37-40

 • Papavramidis T.S., Pliakos I., Michalopoulos N., Sapalidis K., Gkoutzamanis G., Deligiannidis N., I. Kesisoglou, I. Ntokmetzioglou, Papavramidis S. Complications After Thyroid Surgery: A 20-years Single Department Experience. Δημοσιεύτηκε στο Recent Advances and Research Updates (ISSN-0972-4699), Vol. 13, No.1, January 2012
 • Michalopoulos N, Triantafillopoulou K, Beretouli E, Laskou S, Papavramidis TS, Pliakos I, Hytiroglou P, Papavramidis ST. Small bowel perforation due to CMV enteritis infection in an HIV-positive patient.

Δημοσιεύτηκε στο BMC Research Notes 2013 Feb 4;6:45

 • Khromov Y, Pliakos I, Ibrahim M, Zbar AP, Sayfan J, Papavramidis TSOutcome of the biodynamix colon ring TM NiTi compression ring in colorectal anastomoses.

Δημοσιεύτηκε στο Hepato–Gastroenterology 2013 May;60(123):522-7

 • Michalopoulos N, Arampatzi S, Papavramidis TS, Kotidis E, Laskou S, Papavramidis ST. Necrotizing cellulitis of the abdominal wall, caused by Pediococcus Sp., due to rupture of a retroperitoneal stromal cell tumor.

Δημοσιεύτηκε στο International Journal of Surgery Case Reports 2013;4(3):286-289

 • Papavramidis T. Hydatid cysts.

Δημοσιεύτηκε στο North American Journal of Medical Sciences 2013;5:21

 • Sapalidis K, Papavramidis TS, Gialamas E, Dligiannidis N, Tzioufa V, Papavramidis S. The role of allopurinol’s timing in the ischemia reperfusion injury of small intestine.

Δημοσιευτηκε στο Journal of Emergencis, Trauma and Shock 2013;6(3):203-208

 • Michalopoulos N, Pazaitou-Panayiotou K, Boudina M, Papavramidis T, Karayannopoulou G, Papavramidis S. Mixed corticomedullary adrenal carcinoma.

Δημοσιεύτηκε στο Surgery Today 2013;43(11):1232-1239

 • Reintam Blaser A, Poeze M, Malbrain ML, Bjork M, Oudemans-van Straaten HM, Starkopf J; Gastrointestinal Failure Trial Group. Gastrointestinal symptoms during the first week of intensive care are associated with poor outcome; a prospective multicenter study.

Δημοσιεύτκε στο Intensive Care Med 2013;39(5):899-909

 • Pliakos I, Michalopoulos N, Papavramidis TS, Arampatzi S, Diza-Mataftsi E, Papavramidis S. The Effect of Vacuum-Assisted Closure in Bacterial Clearance of the Infected Abdomen.

Δημοσιεύτηκε στοSurgical Infections (Larchmt) 2014 Feb;15(1):18-23

 • Theodossis S Papavramidis, Ioannis Pliakos, Nick Michalopoulos, George Mistriotis, Niko Panteli, George Gkoutzamanis, Spiros Papavramidis. Classic clamp-and-tie total thyroidectomy for large goiters in the modern era: To drain or not to drain

Δημοσιεύτηκε στο World Journal of Otorhinolaryncology 2014 February 28; 4(1): 1-5

 • Michalopoulos N, Laskou S, Karayannopoulou G, Papavramidis TS, Pliakos I, Kesisoglou I, Papavramidis ST. Laparoscopic spleen-preserving distal pancreatectomy in a solitary pancreatic cyst.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons 2014;18(2):346-352

 • Theodossis S. Papavramidis, Olympia E. Anastasiou, Ioannis Pliakos, Nick Michalopoulos, Mike Polyzonis, Konstantina Triantafyllopoulou, Georgia Kokaraki, Spiros Papavramidis. Patterns in the Parathyroid Response to Sodium Bicarbonate to Sodium Bicarbonate

Δημοσιεύτηκε στο Biomed Research International vol. 2014, Article ID 704394, 5 pages, 2014. doi:10.1155/2014/704394.

 • Nickos Michalopoulos, Theodossis S Papavramidis, Georgia Karayannopoulou, Ioannis Pliakos, Spiros T Papavramidis. Neuroendocrine tumors of extrahepatic biliary tract.

Δημοσιεύτηκε στο Pathology & Oncology Research 2014 [Article in Press]

 • Theodossis Papavramidis, Michael Polyzonis, Ioannis Pliakos, Nickolaos Michalopoulos, George Gkoutzamanis, Georgia Karayannopoulou, Antonios Ziakas, Spiros Papavramidis. Intrathyroid parathyroid adenoma: Should preoperative imaging tests help guiding scheduled operation? Report of two cases.

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Thyroid Research 2014;1(2):23-26