2310 966100

ΔΟΥΓΙΟΥΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

6944597667

2310 242269

ΔΟΥΓΙΟΥΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Γερμανικά, Αγγλικά

Ακαδημαϊκή Πορεία

  • 1961 – 1967: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ
  • 1967 – 1973: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ
  • 1974 – 1981: Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Ειδικότητα

1981-1992: Εκπαίδευση στη Γενική Χειρουργική  και Τραυματολογία στη Δυτική Γερμανία και περαιτέρω εργασία εκεί ως Ειδικός Χειρουργός

Υπηρεσία Υπαίθρου

1992-1993 στο ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Από το 1993 και μέχρι σήμερα , άσκηση της Γενικής Χειρουργικής ως ελεύθερος επαγγελματίας σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης και στελέχωση του Χειρουργικού Ιατρείου του Κεντρικού Πολυιατρείου ΙΚΑ Θεσσαλονίκης. Συνεργασία με τις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης για διενέργεια επεμβάσεων όλου του φάσματος της Κλασικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Συμμετοχή σε Υγειονομικές Επιτροπές. Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση με συμμετοχή σε πολυάριθμα συνέδρια , ελληνικά και ξένα.