2310 966100
ΑΛΕΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΛΕΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

alepasantonios@yahoo.gr

ΑΛΕΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχιούχος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επαγγελματική Εμπειρία

Επεμβάσεις ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής γαστρεντερικού, κοιλιάς, επεμβάσεις θυρεοειδούς παραθυρεοειδών, κιρσών.

Κλινικό/Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Επεμβάσεις ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής γαστρεντερικού, κοιλίας, επεμβάσεις θυρεοειδούς παραθυρεοειδών, κιρσών.