2310 966100
εγκεφαλικό επεισόδιο, Euromedica Kυανούς Σταυρός

Χειρουργική αντιμετώπιση παραλυτικών καταστάσεων ποδιού μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είτε αιμορραγικής, είτε ισχαιμικής αιτιολογίας, πέραν των υπόλοιπων προβλημάτων που μπορεί να εγκαταλείψουν, σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν σοβαρές δυσλειτουργίες των άκρων.

Ο λόγος είναι ότι η προσβολή συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, οδηγεί σε παράλυση ορισμέων μυϊκών ομάδων των άκρων και σε υπερλειτουργία ή σπαστικότητα άλλων ανταγωνιστικών μυϊκών ομάδων. Το αποτέλεσμα είναι σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται σοβαρές παραμορφώσεις των άκρων, οι οποίες δεν είναι συμβατές με την φυσιολογική λειτουργικότητα.

Στην Κλινική “Euromedica Κυανούς Σταυρός” Θεσσαλονίκης, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Δρ. Αλασεϊρλής Δημοσθένης, ασχολείται με πολύ μεγάλη επιτυχία, με τις παραλυτικές και παραμορφωτικές καταστάσεις των κάτω άκρων, που οφείλονται σε εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στις περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις, το πρόβλημα του ποδιού είναι τόσο σοβαρό, που είναι αδύνατη η χρησιμοποίηση του σκέλους, ακόμη και για απλή παθητική στήριξη. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς είναι ουσιαστικά σε μια παραλυτική κατάσταση, καθώς και οι Φυσιοθεραπευτες δεν μπορούν να τους εκπαιδεύσουν και να προχωρήσουν σε διάφορα πρωτόκολα βελτίωσης – αποκατάστασης.

Το πρωτόκολο αντιμετώπισης που εφαρμόζουμε, αφορά σε πρώτο στάδιο λεπτομερή εξέταση του ιστορικού και του ασθενή, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειασθεί και ένας Νευροφυσιολογικός έλεγχος από Νευρολόγο, ώστε να εκτιμηθούν με ακριβεια η ισχύς – ικανότητα των μυϊκών ομάδων και  ο βαθμός προσβολής των νεύρων. Κατά τον τρόπο αυτόν θα σχεδιαστούν με ακρίβεια οι λεπτομέρειες της χειρουργικής επέμβασης, αλλά και θα συζητηθούν με τον ασθενή οι προσδοκίες που μπορεί να έχει.

Το δεύτερο στάδιο, αφορά την χειρουργική επέμβαση, η οποία ουσιαστικά συνισταται  σε  τρεις  βασικούς άξονες: μεταφορές μυϊκών ομάδων που λειτουργούν ικανοποιητικά στην θέση μυών που είναι παραλυτικοί, επιμηκύνσεις ρικνωτικών μαλακών μορίων και διορθωτικές οστεοτομίες οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν μια “γλυπτική” νέα διαμόρφωση, ώστε το πόδι να λάβει ένα νέο φυσιολογικό σχήμα. Ο πρώτος στόχος είναι η απόκτηση ενός σταθερού και φυσιολογικού σχήματος του ποδιού, στο οποίο  μπορεί ο ασθενής να στηριχθεί με ασφάλεια και να βαδίσει. Σε αρκετές περιπτώσεις, επέρχεται και η πλήρης λειτουργική αποκατάσταση, με τους νέους μύες να λειτουργούν φυσιολογικά, στην νέα τους πλέον θέση των παράλυτων μυών.

Στο τρίτο στάδιο, οι ασθενείς επιστρέφουν σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, όπου πλέον η κινητοποίησή τους είναι δυνατή και υποβάλλονται σε προγράμματα επανεκπαίδευσης των μυών που έχουν μετατεθεί.  Όταν ο ασθενής έχει πλέον μεταβεί από μια παραλυτική κατάσταση σε μία κατάσταση ανεξάρτητης κινητοποίησης και αυτο-εξυπηρέτησης, τότε πλέον είμαστε όλοι ευτυχείς να θέσουμε το τέλος του προγράμματος αποκατάστασης που διαρκεί από 2 ως και 6 μήνες.

arrow-icon

Κέντρο εξατομικευμένης ανατομικής συνδεσμοπλαστικής του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος

HIPEC: Ισχυρό εργαλείο κατά του καρκίνου στο πιστοποιημένο κέντρο της κλινικής «Κυανούς Σταυρός»

arrow-icon