2310 966100
Νοσηλεία στον Κυανό Σταυρό

Εισαγωγή Ασθενών

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η εισαγωγή ασθενών για όλες τις προγραμματισμένες επεμβάσεις πραγματοποιείται στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός, που βρίσκεται στον ισόγειο χώρο.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ασθενής οφείλει να προσκομίσει:

  • Θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας ή παραπεμπτικό Ασφαλιστικού Φορέα,
  • Κάρτα νοσηλείας ή αποδεικτικό ιδιωτικής ασφάλισης -εφόσον υπάρχει-,
  • ΑΜΚΑ,
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο,
  • Ενημερωτικό σημείωμα Ιατρού / γνωμάτευση,
  • Αναλυτική λίστα με πιθανά φάρμακα που ενδέχεται να λαμβάνει ο ασθενής, καθώς και αντίγραφο του Ιατρικού φακέλου,
  • Τηλεφωνικά νούμερα συγγενών ή άλλων ατόμων για χρήση σε περίπτωση ανάγκης.

Ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να φέρει μαζί του είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ συστήνεται η αποφυγή κατοχής σημαντικών εγγράφων ή τιμαλφών. Σε περίπτωση κατοχής χρημάτων, κοσμημάτων ή άλλων πολύτιμων αντικείμενων, κατά την εισαγωγή, προτείνεται η παράδοσή τους για φύλαξη στον Υπεύθυνο της εταιρείας Security, που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια του ιδρύματος. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, η Κλινική δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να καλέσετε στο 2310 966112-120 ή να αποστείλετε email στο grafeio.kinisis@euromedica.gr.

Εξιτήριο

Για την έκδοση του εξιτηρίου απαιτείται σχετική εντολή από τον θεράποντα Ιατρό, η οποία και θα μεταβιβαστεί στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός, που βρίσκεται στον ισόγειο χώρο.

Ο ασθενής οφείλει να επιδείξει τιμολόγιο εξόφλησης, το οποίο θα λάβει από το Ταμείο Ασθενών, που επίσης βρίσκεται στον ισόγειο χώρο, ώστε να παραλάβει το εξιτήριο και το Βιβλιάριο Υγείας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η προετοιμασία του τιμολογίου και η έκδοση εξιτηρίου αποτελούν σχετικά χρονοβόρες διαδικασίες, λόγω γραφειοκρατικών ιδιαιτεροτήτων ανά Ασφαλιστικό Φορέα. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε για την υπομονή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να καλέσετε στο 2310 966112-120.

Παραλαβή Αποτελεσμάτων – Ιατρικού Φακέλου

Για την παραλαβή αποτελεσμάτων ή εξετάσεων, η παρουσία του ασθενή κρίνεται απαραίτητη. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του, ο παραλαβών οφείλει να επιδείξει σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη από επίσημη αρχή. Παράλληλα, απαραίτητη είναι και η επίδειξη της κάρτας με το ειδικό αυτοκόλλητο, στο αναγράφονται τα στοιχεία της εισαγωγής και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για την παραλαβή αντίγραφου του Ιατρικού φακέλου, ο ασθενής οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών. Η παραλαβή του Ιατρικού φακέλου γίνεται με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της κάρτας με το αυτοκόλλητο όπου αναγράφονται τα στοιχεία της εισαγωγής.

Κατάθεση Αίματος

Για επεμβάσεις που έχουν ένδειξη μετάγγισης, απαραίτητη είναι η κατάθεση αίματος στο όνομα του ασθενούς.

Η κατάθεση αίματος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Κέντρο Αιμοδοσίας, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερωθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ έως την ημέρα της εισαγωγής.

Ο ασθενής οφείλει να εξουσιοδοτήσει το προσωπικό της Κλινικής, ώστε να παραλάβει τις διαθέσιμες φιάλες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ψυχολογική Υποστήριξη

Για τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας του ασθενούς, παράλληλα με την ιατρική φροντίδα κατά τις ημέρες νοσηλείας, η Κλινική διαθέτει ειδικό συνεργάτη Ψυχολόγο για υποστήριξη ή πληροφορίες.

Για ραντεβού ή για περαιτέρω πληροφορίες, καλείστε να επικοινωνήσετε με την Προϊστάμενη του Νοσηλευτικού Τμήματος.

Ιατρικό Απόρρητο

Πληροφορίες για τη νοσηλεία και την κατάσταση του ασθενούς δίνονται μόνο από τον θεράποντα Ιατρό στους συγγενείς δια ζώσης και όχι τηλεφωνικά.

Ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς είναι αυστηρά προσωπικός και απόρρητος και φυλάσσεται στο Αρχείο της Κλινικής.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ