2310 966100
Λογιστήριο ασθενών

Λογιστήριο Ασθενών

To Λογιστήριο Ασθενών της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στις οικονομικές υποχρεώσεις των ασθενών –ιδιωτών, ασφαλισμένων του Δημοσίου, καθώς και όσων διαθέτουν ιδιωτικό ασφαλιστήριο υγείας με τις συνεργαζόμενες Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι λειτουργοί του Λογιστηρίου Ασθενών υποχρεούνται να ενημερώνουν τον ασθενή για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που αφορούν στο κόστος της νοσηλείας του ή όποιας Ιατρικής ή διαγνωστικής πράξης έχει υποβληθεί.

Ωράριο Λειτουργίας

Καθημερινά : 08:00 – 18:00

Σάββατο : 08:00 – 16:00

Στην περίπτωση που το Λογιστήριο Ασθενών είναι εκτός λειτουργίας, για οικονομικά θέματα ή εξιτήρια υπεύθυνο είναι το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Το Λογιστήριο Ασθενών της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός βρίσκεται στο ισόγειο, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2310 966115 ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση logistirioasthenwn.kyanous@euromedica.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ