2310 966100
Ασφαλιστικοί φορείς
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ασφαλιστικοί Φορείς

Η Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός συνεργάζεται με τον ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), καθώς και με λοιπά ταμεία όπως το ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας), το ΑΤΠΣΥΤΕ (Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος) και του ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης), εξυπηρετώντας ασθενείς τόσο ως προς τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, όσο και για νοσηλεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2310 966 230 ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση logistirioasthenwn.kyanous@euromedica.gr.