Βιοϊατρικός Βελονισμός | ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2310 966100

Βιοϊατρικός Βελονισμός

Ο βελονισμός είναι μια θεραπευτική τεχνική κατά την οποία τοποθετούνται ειδικές βελόνες, σε συγκεκριμένα, επιλεγμένα σημεία του σώματος, (τα γνωστά σημεία βελονισμού) είτε σε εν τω βάθει ιστούς είτε σε επιφανειακούς ιστούς για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση διαφόρων λειτουργικών αναστρέψιμων διαταραχών και συμπτωμάτων.

Η Ελληνική Πολιτεία με αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «δέχεται το βελονισμό ως μία μέθοδο θεραπείας η οποία εφαρμόζεται μόνο από ιατρούς» (Αρ.Πρωτ.Υ7/οικ./4270/25-06-1996) και συμπληρώνει ότι η εφαρμογή του βελονισμού πρέπει να γίνεται από ιατρούς που διαθέτουν εμπειρία και έχουν εκπαιδευτεί στην βελονοθεραπεία (574/Α4/191/21-02-1980).

Στην Αμερική, το 64% των Αμερικανικών Πανεπιστημίων Ιατρικής (Cornell, John Hopkins, UCLA, Maryland κ.α.) περιλαμβάνουν το Βελονισμό στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των φοιτητών ιατρικής. Στη Δύση σήμερα περισσότεροι από 1.500.000 ιατροί εφαρμόζουν τον βελονισμό σαν κύριο ή σαν συμπληρωματικό θεραπευτικό μέσο.

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που καθημερινά υποφέρουν από πόνο λόγω διαφόρων παθήσεων, για τις οποίες είτε έχουν πάρει φαρμακευτική αγωγή που δεν απέδωσε είτε δεν μπορούν να λάβουν φαρμακευτική αγωγή λόγω π.χ. γαστρεντερικών ενοχλήσεων, αρτηριακής υπέρτασης, καρδιολογικών προβλημάτων, κινδύνου νεφρικής ανεπάρκειας και άλλα είτε δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για διάφορους λόγους με αποτέλεσμα να μένουν αβοήθητοι με το σύμπτωμα τους.

Ο Βελονισμός αποτελεί αποδεδειγμένα μια ιατρική μέθοδο ώστε οι πάσχοντες να βιώνουν σημαντική ανακούφιση από τα συμπτώματα τους. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η εφαρμογή του βελονισμού ως αναλγητική και μυοχαλαρωτική θεραπεία προσφέρει σημαντική βοήθεια στο 55-85% των ασθενών με χρόνιο πόνο (Lewith & Machin 1983, Richardson & Vincent 1986).

Ο μηχανισμός δράσης του βελονισμού βασίζεται στη διέγερση του νεύρο-ενδοκρινικού – ανοσοποιητικού συστήματος με τον ερεθισμό που προκαλεί η τοποθέτηση των βελoνών.

Πιο αναλυτικά θα λέγαμε ότι ο βελονισμός έχει τριπλή δράση:

  • Τοπική δράση των σημείων βελονισμού (αφορά μικρή δερματική περιοχή γύρω από τη βελόνη).
  • Περιοχική (τμηματική ή νωτιαία) δράση του βελονισμού (αναφέρεται στην ενεργοποίηση μιας περιοχής μέσω των αντανακλαστικών τόξων).
  • Γενική (κεντρική ή υπερνωτιαία) δράση του βελονισμού (αφορά στη διέγερση των πυρήνων του κεντρικού νευρικού συστήματος νωτιαίου μυελού και εγκέφαλου).