2310 966100
Αιματουρία, Κυανούς Σταυρός

Αιματουρία

Αιματουρία είναι η κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αίματος στα ούρα που αποβάλλει ο ασθενής. Μπορεί να είναι είτε μακροσκοπική, οπότε γίνεται αντιληπτή από τον ίδιο, είτε μικροσκοπική, οπότε η διάγνωση τίθεται εργαστηριακά.

Κάποιες φορές η αιματουρία είναι ανώδυνη, δε συνοδεύεται δηλαδή από άλλα συμπτώματα. Συχνά όμως ο ασθενής αναφέρει πόνο κατά την ούρηση, συχνουρία, τσούξιμο, δυσκολία στην ούρηση ή περιγράφει αιματουρία μετά από έντονη κόπωση. Η ύπαρξη πηγμάτων αίματος στα ούρα είναι ένδειξη σοβαρής απώλειας αίματος και χρήζει ταχεία διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Αίτια της αιματουρίας

Τα αίτια αυτής της κατάστασης μπορεί να είναι εκτός ουροποιητικού συστήματος (όπως αιμορραγική διάθεση, δρεπανοκυτταρική αναιμία, λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων) αλλά συνηθέστερα η αιτία βρίσκεται εντός του ουροποιητικού. Ουσιαστικά σχεδόν όλες οι ουρολογικές και νεφρολογικές παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν αιματουρία. Τα συνηθέστερα αίτια μπορεί να είναι είτε καλοήθεις καταστάσεις (π.χ. λοίμωξη, υπερπλασία προστάτη, λιθίαση) είτε κακοήθεις (π.χ. καρκίνος νεφρού, ουρητήρα, ουροδόχου κύστεως, προστάτη). Ωστόσο, καμιά αιματουρία δεν πρέπει να θεωρείται αθώα μέχρι την ολοκλήρωση του απαιτούμενου διεξοδικού ελέγχου.

Ο απαραίτητος έλεγχος περιλαμβάνει την κλινική εξέταση του ασθενούς, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Βασικές εργαστηριακές εξετάσεις είναι η γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, το PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο), γενική και καλλιέργεια ούρων, κυτταρολογική εξέταση ούρων (ή κάποια από τις νεώτερες εξετάσεις, όπως το BTA test). Το υπερηχογράφημα του ουροποιητικού αποτελεί την πρώτη απεικονιστική εξέταση που θα χρειαστεί, ενώ συχνά είναι απαραίτητη η διενέργεια αξονικής ή και μαγνητικής τομογραφίας. Απολύτως απαραίτητη είναι και η κυστεοσκόπηση για τον πλήρη έλεγχο του κατώτερου ουροποιητικού που είναι η συχνότερη θέση ανάπτυξης καρκίνων.

Αντιμετώπιση της αιματουρίας

Για την αντιμετώπιση της αιματουρίας υπάρχουν ορισμένα άμεσα μέτρα. Συνιστάται αρχικά η άφθονη λήψη υγρών. Εφόσον υπάρχει λοίμωξη χορηγείται το κατάλληλο αντιβιοτικό. Σε μεγάλη αιματουρία με πήγματα χρειάζεται τοποθέτηση καθετήρα και η διενέργεια πλύσεων της κύστεως μέχρι την υποχώρησή της. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και έχοντας διαπιστωθεί η αιτία της αιματουρίας μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπισή της. Συνηθέστερες αιτίες που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση είναι τα νεοπλάσματα των νεφρών, οι όγκοι της ουροδόχου κύστης και του προστάτη, η υπερπλασία του προστάτη και η λιθίαση του ουροποιητικού.

Στην Κλινική Κυανούς Σταυρός λειτουργεί πλήρως οργανωμένο Ουρολογικό Τμήμα για την αντιμετώπιση των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος. Από τη διάγνωση μέχρι την χειρουργική θεραπεία εξειδικευμένοι και έμπειροι Χειρουργοί Ουρολόγοι αντιμετωπίζουν όλο το φάσμα παθήσεων του ουροποιογεννητικού συστήματος με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους θεραπείας, ενώ δύνανται να χειριστούν παθολογικά περιστατικά καθετοποιημένα εντός της κλινικής.

DrΓκότσος Γεώργιος MSc, PhD,FEBU

DrΜαλιώρης Απόστολος PhD,FEBU

arrow-icon

Δημιουργία πρότυπου Ηπατολογικού Κέντρου

Bαρηκοΐα

arrow-icon