Θωρακοχειρουργική 2017-05-26T12:14:21+00:00

Θωρακοχειρουργική Χειρουργική

Τι είναι η θωρακοσκοπική χειρουργική ή VATS;

Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η τεχνική της θωρακοσκόπησης χρησιμοποιήθηκε στην αντιμετώπιση της πνευμονικής φυματίωσης, ενώ μετά την ανακάλυψη των αντιφυματικών φαρμάκων, εξελίχθηκε ως διαγνωστική μέθοδος νοσημάτων του θώρακα. Σήμερα, η πρώτη αυτή τεχνική εξελίχθηκε ραγδαία, επιτρέποντας επεμβάσεις χειρουργικής θώρακος να γίνονται ενδοσκοπικά ή με τη βοήθεια μικρής θωρακοτομής. Αυτός ο τύπος χειρουργικής θώρακας, γνωστός ως VATSVideo Assisted Thoracoscopic Surgery αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που εφαρμόζονται διεθνώς από εξειδικευμένους Θωρακοχειρουργούς για τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων του θώρακα και των πνευμόνων.

Πώς πραγματοποιείται;

Με τη βοήθεια μικρών τομών που πραγματοποιούνται στο θωρακικό τοίχωμα, ο εξειδικευμένος Θωρακοχειρουργός έχει τη δυνατότητα να επεμβαίνει στην πάσχουσα περιοχή, με τη βοήθεια ειδικής κάμερας που εισέρχεται στο θώρακα και ονομάζεται θωρακοσκόπιο, το οποίο δίνει την δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης σε ειδική οθόνη τηλεόρασης. Οι λεπτοί χειρισμοί με τη χρήση ενδοσκοπικών χειρουργικών εργαλείων διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή επεμβατικότητα και την καλύτερη δυνατή χειρουργική αποκατάσταση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

Η χειρουργική αυτή τεχνική δίνει τη δυνατότητα στον εξειδικευμένο Θωρακοχειρουργό να επιβεβαιώσει με ακρίβεια τη διάγνωση, επιτρέποντάς του να παρέμβει άμεσα θεραπευτικά, σε μια μεγάλη σειρά παθήσεων του θώρακα. Λόγω της ελάχιστης επεμβατικότητας, η μέθοδος υπερέχει της «ανοιχτής» θωρακοχειρουργικής στα εξής:

 • την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου,
 • την ελαχιστοποίηση της νοσηλείας,
 • την μείωση της νοσηρότητας,
 • την γρηγορότερη ανάρρωση,
 • τα μειωμένα κόστη νοσηλείας και αποθεραπείας,
 • το άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα. 

Ποιες παθήσεις του θώρακα μπορούν να αντιμετωπιστούν;

Η θωρακοσκοπική χειρουργική μπορεί να κατευθύνει τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων, όπως:

 • Καρκίνος του πνεύμονα, οισοφάγου, μεσοθωρακίου, διαφράγματος, θωρακικού τοιχώματος,
 • Μεταστάσεις στον πνεύμονα από κακοήθεια άλλου εξωθωρακικού  οργάνου,
 • Μεσοθηλίωμα,
 • Καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις του θύμου αδένα (π.χ. θυμώματα),
 • Καλοήθεις ή κακοήθεις πλευριτικές συλλογές,
 • Καλοήθεις παθήσεις των πνευμόνων (π.χ. εμφυσηματική νόσος, πνευμονική ίνωση),
 • Καλοήθεις παθήσεις του διαφράγματος και του θωρακικού τοιχώματος,
 • Λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου,
 • Κύστεις πνευμόνων (π.χ. εχινόκοκκος), οισοφάγου, μεσοθωρακίου,διαφράγματος, παρακαρδιακές,
 • Χρόνια ή οξεία περικαρδίτιδα,
 • Εμπύημα θώρακα, απόστημα πνεύμονα,
 • Μεσοθωρακίτιδα,
 • Πνευμοθώρακας – Αιμοθώρακας – Βρογχιεκτασίες – Bullae,
 • Σύνδρομο υπεριδρωσίας,
 • Παράλυση ημιδιαφράγματος,
 • Κοιλιακή ταχυκαρδία – Κοιλιακή μαρμαρυγή,
 • Σύνδρομο υποκλοπής μαστικής.

Ποιες χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν θωρακοσκοπικά;

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν θωρακοσκοπικά είναι οι εξής:

 • Λοβεκτομή – Διλοβεκτομή – Πνευμονεκτομή,
 • Βιοψίες όγκων πνεύμονα, μεσοθωρακίου, υπεζωκότα
 • Τμηματεκτομή πνεύμονα,
 • Θυμεκτομή,
 • Μεταστασεκτομή,
 • Αφαίρεση όγκων θωρακικού τοιχώματος και μεσοθωρακίου,
 • Εκτομή κύστεων,
 • Εκτομή λεμφαδένων μεσοθωρακίου,
 • Απολίνωση θωρακικού πόρου,
 • Lung Volume Reduction Surgery,
 • Παροχέτευση εμπυήματος, αποφλοίωση πνεύμονα,
 • Παροχέτευση μεσοθωρακίτιδας,
 • Παροχέτευση αιμοθώρακα,
 • Πλευροδεσία,
 • Αποκατάσταση ή πτύχωση διαφράγματος,
 • Θερμική εξάχνωση (ablation) των ανεγχείρητων όγκων του πνεύμονα με MicroWave κύματα,
 • Χημικό ablation παρασυμπαθητικού – Συμπαθεκτομή,
 • Περικαρδιο-υπεζωκοτικό παράθυρο.