Καρδιολογικό Εργαστήριο 2017-05-26T13:00:15+00:00

Καρδιολογικό Εργαστήριο

Τι είναι ο βηματοδότης;

Ο βηματοδότης αποτελείται από μια μικρή πηγή ενέργειας, δηλαδή μια μπαταρία, η οποία προκαλεί ηλεκτρική διέγερση στην καρδιά. Πρόκειται, λοιπόν, για μια συσκευή που παράγει ηλεκτρικά ερεθίσματα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στην καρδιά να συσπάται ρυθμικά, μέσω ενός ή δυο ηλεκτρονικών καλωδίων. Το τεχνητό ηλεκτρικό σύστημα που παρέχεται μέσω ενός βηματοδότη και των καλωδίων του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μονή διέγερση -μόνο του κόλπου ή της κοιλίας-, ή διπλή διέγερση -και του κόλπου και της κοιλίας.

Οι βηματοδότες είναι ιδιαίτερα περίπλοκες συσκευές και λειτουργούν μόνο όταν πέσει ο φυσιολογικός ρυθμός της καρδιάς κάτω από καθορισμένα όρια, ενώ παραμένουν ανενεργοί όταν η καρδιά επιστρέψει στο φυσιολογικό ρυθμό. Αυτό εξασφαλίζει καρδιακή διέγερση μόνο όταν χρειάζεται και εξοικονομεί την ισχύ της μπαταρίας. Μερικοί βηματοδότες είναι σχεδιασμένοι να διεγείρουν την καρδιά σε διαφορετικούς ρυθμούς ανάλογα με τη φυσική δραστηριότητα του ασθενούς.

Τοποθέτηση συσκευής Holter ρυθμού και πιέσεως για την διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των αρρυθμιών και της αρτηριακής υπέρτασης.