Ημερήσια Νοσηλεία 2017-05-03T08:48:33+00:00

Ημερήσια Νοσηλεία

H Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες παρακολούθησης και φροντίδας για ασθενείς που χρήζουν ολιγόωρης παραμονής στην Κλινική. Τέτοια περιστατικά είναι συνήθως ουρολογικά, ορθοπεδικά και μικροεπεμβάσεις.