Η Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός χορηγός στο Διεθνές Συνέδριο Ορθοπαιδικής «The role of minimal invasive and joint preservasion: Hip Surgery in 2017», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 20/05/2017. Η Κλινική εκπροσωπήθηκε από τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό Dr. Αθανάσιο Παπαβασιλείου.

2017-06-15T07:05:56+00:00