Εξωτερικά Ιατρεία 2017-06-09T10:40:57+00:00

Εξωτερικά Ιατρεία

Στην Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός λειτουργούν τα παρακάτω Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Αγγειοχειρουργικό Ιατρείο
 • Αλλεργιολογικό Ιατρείο
 • Γαστρεντερολογικό Ιατρείο – Ηπατολογικό Ιατρείο
 • Ενδοκρινολογικό Ιατρείο
 • Ιατρείο Αθλητικού Ισχίου
 • Ιατρείο Βϊοιατρικού Βελονισμού
 • Ιατρείο Διατροφής – Διαιτολογίας
 • Ιατρείο Εγκεφαλικών – Σπαστικότητας – Δυστονίας
 • Ιατρείο Μαστού
 • Ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής
 • Ιατρείο Πόνου
 • Ιατρείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Καρδιολογικό Ιατρείο
 • Νευρολογικό Ιατρείο
 • Νευροχειρουργικό Ιατρείο
 • Ορθοπαιδικό Ιατρείο
 • Ουρολογικό Ιατρείο
 • Παθολογικό Ιατρείο
 • Πνευμονολογικό Ιατρείο
 • Χειρουργικό Ιατρείο
 • Ω.Ρ.Λ. – Νευροωτολογικό Ιατρείο