Αρθροσκοπική Χειρουργική Ώμου 2017-05-26T12:36:58+00:00

Αρθροσκοπική Χειρουργική Ώμου

Τι είναι η αρθροσκόπηση ώμου;

Ως αρθροσκόπηση ορίζεται η χειρουργική τεχνική ελάχιστης παρεμβατικότητας, γνωστή κοινώς ως Minimally Invasive Surgery, κατά την οποία, μέσα από μικρές τομές μεγέθους περίπου μισού εκατοστού, με τη χρήση ειδικού άκαμπτου ενδοσκοπίου, του αρθροσκοπίου, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός δύναται να εξετάσει λεπτομερώς την άρθρωση και κατόπιν με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα και παθολογίες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

Η χειρουργική αυτή τεχνική δίνει τη δυνατότητα στον Ορθοπαιδικό Χειρουργό να επιβεβαιώσει με ακρίβεια τη διάγνωση, επιτρέποντάς του να παρέμβει άμεσα θεραπευτικά, σε μια ολοένα και μεγαλύτερη γκάμα προβλημάτων των αρθρώσεων.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η εν λόγω τεχνική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην άρθρωση του ώμου. Εξειδικευμένοι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί αντιμετωπίζουν πλέον αρθροσκοπικά σχεδόν όλα τα προβλήματα και τις παθολογίες της άρθρωσης του ώμου με πολύ χαμηλή νοσηρότητα, ελάχιστο χρόνο νοσηλείας και ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Ποιες παθήσεις του ώμου μπορούν να αντιμετωπιστούν;

Οι συχνότερα αντιμετωπιζόμενες παθολογίες στην άρθρωση του ώμου είναι:

  • Η ρήξη του μυοτενοντίου πετάλου (rotator cuff), η οποία μπορεί να συρραφεί και να αποκατασταθεί με πλήρως αρθροσκοπική τεχνική.
  • Η αστάθεια του ώμου, όπου αποκαθίσταται αρθροσκοπικά η αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου (βλάβη Bankart), μαζί με όλα τα συνοδά προβλήματα.
  • Το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, όπου αφαιρείται αρθροσκοπικά το οστεόφυτο του ακρωμίου επάνω στο οποίο προστρίβεται ο τένοντας του υπερακανθίου.
  • Η βλάβη SLAP, συχνή σε αθλητές του βόλεϊ, του χάντμπολ και σε ρίπτες, όπου συρράπτεται και αποκαθίσταται αρθροσκοπικά η αποκόλληση της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου τένοντα.
  • Αφαίρεση χόνδρινων ή οστεοχόνδρινων τμημάτων τραυματικής ή άλλης αιτιολογίας.

Βλάβη τύπου SLAP

Τι είναι η βλάβη τύπου SLAP;

Ο όρος βλάβη SLAP χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ’90 από τον S.J. Snyder και αποτελεί ουσιαστικά μια ακροστιχίδα λέξεων, δηλαδή Lesion of the Superior Labrum from Anterior to Posterior. Πρόκειται για βλάβη στο άνω τμήμα του επιχειλίου χόνδρου του ώμου, ο οποίος αποκολλάται στο σημείο έκφυσης του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου. Η διάγνωση της βλάβης τύπου SLAP γίνεται με την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με τη Μαγνητική Τομογραφία (MRI).

Σε ποιους εμφανίζεται συχνότερα;

Αφορά κυρίως ρίπτες, αθλητές βαρέων αθλημάτων, καθώς και αθλητές του volley, του handball, του πόλο και του τένις που φορτίζουν διαρκώς τον ώμο σε ανύψωση, απαγωγή και έξω στροφή.

Μπορεί να αφορά όμως και άλλους, αθλούμενους ή μη, που υπέστησαν τραυματισμό μετά από πτώση ή απότομη κίνηση απαγωγής και έξω στροφής. Είναι επίσης πιθανό, η βλάβη τύπου SLAP να συνυπάρχει με χρόνια αστάθεια του ώμου, μετά από πολλαπλά εξαρθρήματα ή υπεξαρθρήματα.

Ποια είναι η συμπτωματολογία και πώς αντιμετωπίζεται;

Η βλάβη τύπου SLAP προκαλεί αίσθημα αστάθειας και κυρίως έντονο πόνο σε κινήσεις ανύψωσης και στροφής του άκρου πάνω από το ύψος του ώμου. Η φυσικοθεραπεία και η βελτίωση της κινησιολογίας της άρθρωσης του ώμου, καθώς και τροποποιήσεις στην τεχνική και την προπόνηση των αθλητών, βελτιώνουν τη συμπτωματολογία σε αρκετές περιπτώσεις.

Ωστόσο, η μη βελτίωση με συντηρητικά μέσα, οι συχνές υποτροπές και η αδυναμία του ασθενούς -αθλούμενου ή μη- να επανέλθει στο επιθυμητό επίπεδο δραστηριότητας, καθιστά αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση της βλάβης SLAP.

Μπορεί να αντιμετωπιστεί αρθροσκοπικά;

Η αρθροσκοπική καθήλωση του αποκολλημένου άνω τμήματος του επιχειλίου χόνδρου και της έκφυσης του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου, είναι μια επέμβαση τεχνικά απαιτητική, που όμως γίνεται με ελάχιστη παρεμβατικότητα από εξειδικευμένους Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς στην αρθροσκοπική χειρουργική αθλητικών κακώσεων. Η αρθροσκοπική αυτή επέμβαση έχει χαμηλή νοσηρότητα και επιτρέπει την έξοδο του ασθενούς από την κλινική την ίδια μέρα, ενώ και η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι σαφώς ταχύτερη.

Τι γίνεται μετά την επέμβαση;

Μετά την επέμβαση απαιτείται συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, κινησιοθεραπείας και μυϊκής ενδυνάμωσης.

Η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες και την εργασία επιτρέπεται μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ η επιστροφή σε ήπιες αθλητικές δραστηριότητες είναι συνήθως εφικτή μετά τους 2-3 μήνες.

Πρόσθια Αστάθεια Ώμου

Τι είναι η πρόσθια αστάθεια του ώμου;

Το πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου είναι σχεδόν πάντα αποτέλεσμα σημαντικής βίας κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας, ατυχήματος ή πτώσης και συνδέεται με αποκόλληση και χαλάρωση σημαντικών συνδέσμων του ώμου. Ο ασθενής πολύ συχνά αισθάνεται τον ώμο του ιδιαίτερα ασταθή και αποφεύγει να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες, διότι ο ώμος μπορεί να εξαρθρωθεί -να βγει από τη θέση του-, ακόμη και με ελάχιστη βία. Αυτό ονομάζεται πλέον πρόσθια αστάθεια του ώμου ή αλλιώς καθ’ έξιν εξάρθρημα του ώμου και διαταράζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με τη Μαγνητική Τομογραφία.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Η σημαντική αστάθεια που προκαλείται στον ώμο μετά από τα εξαρθρήματα καθιστά αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση αυτής σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών. Η αρθροσκοπική αποκατάσταση των συνδέσμων του ώμου, ώστε να διορθωθεί η αστάθεια, είναι μια επέμβαση τεχνικά απαιτητική που όμως γίνεται με ελάχιστη παρεμβατικότητα από εξειδικευμένους Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς στην αρθροσκοπική χειρουργική αθλητικών κακώσεων. Η επέμβαση αυτή έχει χαμηλή νοσηρότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας και επιτρέπει την έξοδο του ασθενούς από την κλινική την ίδια μέρα, καθώς και σαφώς ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Τι γίνεται μετά την επέμβαση;

Μετά την επέμβαση απαιτείται συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, κινησιοθεραπείας και μυϊκής ενδυνάμωσης.

Η επάνοδος στις καθημερινές ασχολίες και την εργασία επιτρέπεται συνήθως εντός μερικών εβδομάδων, ενώ η επιστροφή σε ήπιες αθλητικές δραστηριότητες είναι εφικτή μετά τους δύο με τρείς (2-3) μήνες.

Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα

Τι είναι η ασβεστοποιός τενοντίτιδα και που οφείλεται;

Ασβεστοποιός τενοντίτιδα ονομάζεται η επώδυνη κατάσταση κατά την οποία αποτίθεται, σημαντική πολλές φορές, ποσότητα κρυστάλλων ασβεστίου εντός του τένοντα του υπερακανθίου ή και του υπακανθίου μυός στον ώμο. Η απόθεση αλάτων ασβεστίου δεν οφείλεται σε διατροφικούς ή άλλους γνωστούς ενδογενείς μεταβολικούς παράγοντες και συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις στα πλαίσια μιας χρόνιζουσας φλεγμονής.

Η απόθεση αλάτων ασβεστίου εντός του τένοντα οδηγεί σε επιδεινούμενη φλεγμονή του τένοντα με συχνές σημαντικές παροξύνσεις του άλγους τόσο κατά την κίνηση του άκρου όσο και κατά την ανάπαυση σε πιο προχωρημένα στάδια. Η διάγνωση τίθεται κλινικά και επιβεβαιώνεται με απλό ακτινολογικό έλεγχο, ενώ σημαντικές πληροφορίες προσφέρουν τόσο το υπερηχογράφημα, όσο και η Μαγνητική Τομογραφία.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Η αρχική αντιμετώπιση συνίσταται σε ανάπαυση του μέλους, φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη φάρμακα και φυσικοθεραπεία. Στην πρόσκαιρη συνήθως ανακούφιση των συμπτωμάτων οδηγεί η έγχυση περιορισμένης ποσότητας στεροειδών και τοπικού αναισθητικού στον υπακρωμιακό χώρο.

Αν αποτύχουν τα παραπάνω μη επεμβατικά μέσα, η μόνη λύση είναι η χειρουργική αφαίρεση του τόφου ασβεστίου που έχει αποτεθεί μέσα στον τένοντα, η οποία διενεργείται αρθροσκοπικά από εξειδικευμένους Ορθοπαιδικούς Xειρουργούς. Με την αρθροσκόπηση δίνεται η δυνατότητα να επιβεβαιωθεί η προηγηθείσα διάγνωση και να αφαιρεθεί με ακρίβεια όσο το δυνατό περισσότερο από το ασβέστιο με τη μικρότερη δυνατή βλάβη στον ίδιο τον τένοντα, ο οποίος και ακολούθως αποκαθίσταται. Ταυτόχρονα, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός μπορεί να παρέμβει και σε όποια άλλη παθολογία πιθανόν συνυπάρχει.

Η αρθροσκοπική αφαίρεση του ασβεστίου σε περιπτώσεις ασβεστοποιού τενοντίτιδας είναι επέμβαση ελάχιστης παρεμβατικότητας, με χαμηλή νοσηρότητα, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και επιτρέπει την αυθημερόν έξοδο του ασθενούς από την κλινική, καθώς και ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής

Τι είναι το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής και που οφείλεται;

Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ονομάζουμε την επώδυνη κατάσταση, κατά την οποία ο τένοντας του υπερακανθίου προστρίβεται/προσκρούει στο ακρώμιο, κατά τη διάρκεια της απαγωγής του άνω άκρου. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν το ακρώμιο έχει σχηματίσει οστεόφυτα στην κάτω του επιφάνεια.

Η προστριβή αυτή του τένοντα του υπερακανθίου στα οστεόφυτα του ακρωμίου οδηγεί σε έντονη φλεγμονή του τένοντα, άλγος, ιδιαίτερα κατά την κίνηση του άκρου, ενώ είναι πιθανό έμμεσα να συμβάλει και σε πιθανή ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου. Η διάγνωση τίθεται κλινικά και επιβεβαιώνεται με Μαγνητική Τομογραφία.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Η αρχική αντιμετώπιση συνίσταται σε ανάπαυση του μέλους, φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη φάρμακα και φυσικοθεραπεία. Σε
περίπτωση αποτυχίας των ανωτέρω, έχει θέση η έγχυση περιορισμένης ποσότητας στεροειδών και τοπικού αναισθητικού στον υπακρωμιακό χώρο.

Ωστόσο, αν όλα τα παραπάνω μη επεμβατικά μέσα αποτύχουν, η μόνη λύση είναι η χειρουργική αφαίρεση των οστεοφύτων σε μια επέμβαση που ονομάζεται ακρωμιοπλαστική και η οποία διενεργείται αρθροσκοπικά από εξειδικευμένους Ορθοπαιδικούς Xειρουργούς. Με την αρθροσκόπηση, δίνεται η δυνατότητα να επιβεβαιωθεί επακριβώς η διάγνωση και να αφαιρεθούν με ακρίβεια όλα τα οστεόφυτα. Ταυτόχρονα, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός μπορεί να παρέμβει σε όποια άλλη ενδαρθρική παθολογία πιθανόν συνυπάρχει.

Η αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική είναι επέμβαση ελάχιστης παρεμβατικότητας, με χαμηλή νοσηρότητα, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και επιτρέπει την αυθημερόν έξοδο του ασθενούς από την κλινική, καθώς και ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση.